Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Обект № 1801 местни търговци чл.38 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2017-12-07

Описание:Документи
58222017201511_nikopol.dobiv.1801.m-ci.zip
19522017241111_1801.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-11 13:48:00
Проведена процедура 2017-12-11 14:34:00
Договори 2017-12-15 14:59:00
Допълнителни споразумения 2018-05-30 10:53:00

<-- Обратно към процедури