Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Обект № 1802-2 местни търговци ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2017-12-12

Описание:Документи
52142017211011_nikopol.prog.k.1802-2.m-ci.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-15 10:59:00
Проведена процедура 2017-12-15 11:00:00
Договори 2017-12-28 10:14:00
Допълнителни споразумения 2018-08-03 11:01:00
Допълнителни споразумения 2018-09-28 16:09:00
Допълнителни споразумения 2018-11-15 16:16:00

<-- Обратно към процедури