Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-11-23
Обект № 1803 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата на провеждане: 2017-12-11

Описание:Документи
21092017231011_ch.osum.secshishte.1803.m-ci.rar
47492017241411_ch.osum.1803.teh.plan.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-11 11:15:00
Проведена процедура 2017-12-12 11:15:00
Договори 2017-12-18 15:25:00
Допълнителни споразумения 2018-07-09 09:54:00
Допълнителни споразумения 2019-01-09 08:54:00

<-- Обратно към процедури