Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2017-11-23
Обект № 18405 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2017-12-13

Описание:Документи
38562017231611_mont.prog.k.18405.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2017-12-19 14:35:00
Протоколи на комисии 2017-12-18 13:30:00
Договори 2017-12-22 15:20:00

<-- Обратно към процедури