Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2007-2 ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2020-02-07 16:00:00

Описание:Документи
36282020071602_заповед 100_07022020.pdf

<-- Обратно към процедури