Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2009-2 ДГС Ловеч

Протоколи на комисии

Дата: 2020-04-14 16:40:00

Описание:Документи
40532020141604_протокол 2009 добив_14042020.pdf

<-- Обратно към процедури