Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2016-1 ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2020-05-08 11:45:00

Описание:Документи
50052020081105_Заповед 2016-1.pdf

<-- Обратно към процедури