Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2023ст ДГС Годеч

Протоколи на комисии

Дата: 2020-05-20 11:40:00

Описание:Документи
45532020201105_протокол втора комисия 2023ст.pdf

<-- Обратно към процедури