Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2105 ДГС Никопол

Проведена процедура

Дата: 2020-12-15 16:11:00

Описание:Документи
13302020151612_Заповед обект 2105.pdf

<-- Обратно към процедури