Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21814 ДГС Миджур

Проведена процедура

Дата: 2021-01-08 08:40:00

Описание:

Заповед класиране


Документи
04502021160902_Заповед класиране 21814.jpg

<-- Обратно към процедури