Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21818 ДГС Миджур

Протоколи на комисии

Дата: 2021-03-09 14:30:00

Описание:

протокол 2


Документи
38542021171503_протокол 2-21818.pdf

<-- Обратно към процедури