Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2110-3 ДГС Никопол

Проведена процедура

Дата: 2021-03-22 11:05:00

Описание:Документи
12492021221103_Заповед обект № 2110-3.pdf

<-- Обратно към процедури