Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 211017 ДГС Мездра

Проведена процедура

Дата: 2021-04-01 09:40:00

Описание:

Заповед за спечелил №54-29.03.2021г.-об.211017-Добив


Документи
52432021010904_Заповед за спечелил №54-29.03.2021г.-об.211017-Добив.jpg

<-- Обратно към процедури