Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 1 - 16 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2021-04-16 10:45:00

Описание:Документи
53472021161004_заповед претоварки.pdf

<-- Обратно към процедури