Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21823 ДГС Миджур

Протоколи на комисии

Дата: 2021-04-09 11:05:00

Описание:

протокол 1


Документи
13452021200904_Scan ПРОТОКОЛ 1-21823.pdf

<-- Обратно към процедури