Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21125 ДГС Берковица

Проведена процедура

Дата: 2021-04-22 16:20:00

Описание:Документи
48382021260804_Заповед класиране 21125.jpg

<-- Обратно към процедури