Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21221 ДГС Говежда

Проведена процедура

Дата: 2021-09-10 13:00:00

Описание:Документи
20362021101209_Заповед_спечелил_21221.pdf

<-- Обратно към процедури