Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 211032 ДГС Мездра

Проведена процедура

Дата: 2021-09-13 15:25:00

Описание:

Заповед№152-13.09.2021г.-об.211032


Документи
45342021161309_Заповед№152-13.09.2021г.-об.211032.jpg

<-- Обратно към процедури