Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 211668 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2021-11-26 12:30:00

Описание:Документи
51512021261211_заповед 211688.pdf

<-- Обратно към процедури