Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2210 ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2022-02-15 10:40:00

Описание:Документи
05152022151102_заповед обект №2210-добив.pdf

<-- Обратно към процедури