Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 17509

Разяснения

Дата: 2018-01-08 12:30:00

Описание:

Анекс към договор за продажба на прогнозни количества дървесина на корен Д-8/ 20.03.2017г.


Документи
51182018081201_17509.pdf

<-- Обратно към процедури