Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 19120п ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2018-12-20 09:52:00

Описание:

заповед 389


Документи
54562018200912_заповед 19120 п014.pdf

<-- Обратно към процедури