Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 6 и 7 ДГС Враца

Проведена процедура

Дата: 2019-04-17 14:20:00

Описание:Документи
23312019171404_заповед спечелил .pdf

<-- Обратно към процедури