Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 19624 ДГС Белоградчик

Проведена процедура

Дата: 2019-07-10 14:00:00

Описание:Документи
05032019301407_заповед спеч. 001.jpg

<-- Обратно към процедури