Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 20225 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2019-12-23 12:15:00

Описание:Документи
18542019231212_Заповед 20225025.pdf

<-- Обратно към процедури