Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 20608 ДГС Белоградчик

Проведена процедура

Дата: 2019-12-17 10:40:00

Описание:Документи
46592020071001_заповед спеч..jpg

<-- Обратно към процедури