Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2021-02-19
Обект № 2112 ДГС Враца чл.27

Дата на провеждане: 2021-02-25

Описание:Документи
35062021191402_обявление чл.27,ал.1 об.2112-1.pdf
35102021191402_обявление чл.27,ал.1 об.2112-2.pdf

ПубликацияДата
Договори 2021-03-01 11:00:00

<-- Обратно към процедури