Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2021-02-19
Обект № 2114 ДГС Враца чл.27

Дата на провеждане: 2021-02-25

Описание:Документи
38562021191402_обявление чл.27,ал.1 об.2114-1.pdf
39012021191402_обявление чл.27,ал.1 об.2114-2.pdf

ПубликацияДата
Договори 2021-04-19 14:25:00

<-- Обратно към процедури