Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-03-09
Обект № 21804 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-03-26

Описание:Документи
30062021091303_midjur.secshishte.21804.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-03-26 12:30:00
Проведена процедура 2021-03-30 12:45:00
Договори 2021-04-09 13:05:00
Протоколи на комисии 2021-04-09 12:35:00

<-- Обратно към процедури