Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Обект № 2116п ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2021-05-18

Описание:Документи
33492021271104_godech.prog.k.2116p.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-05-19 09:00:00
Протоколи на комисии 2021-05-26 16:05:00
Договори 2021-05-31 09:10:00
Проведена процедура 2021-05-18 16:50:00
Допълнителни споразумения 2021-09-15 14:10:00

<-- Обратно към процедури