Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2017-11-29
Обект № 1816ст ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2017-12-21

Описание:Документи
17012017301011_godech.secshishte.1816st.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-22 12:50:00
Проведена процедура 2017-12-22 12:55:00
Договори 2018-01-12 09:50:00
Допълнителни споразумения 2018-10-29 16:45:00

<-- Обратно към процедури