Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211362 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211362-п ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211567 ДГС Своге

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211360 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211361 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 ДГС Оряхово

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21415 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2113 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2116 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2112 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2021-09-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2021-09-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2115 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2116 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2117 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2118 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:Обект 1 ДГС Черни Осъм - подвоз

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21834 ДГС Миджур

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21413 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21414 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21630 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21631 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21621 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21632 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21833 ДГС Миджур

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2117 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-09-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2144 ДГС Враца

Дата: 2021-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21412 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2141 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2142 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2143 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211543 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211544 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211555 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561п ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21441 ДЛС Витиня

Дата: 2021-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21442 ДЛС Витиня

Дата: 2021-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211669 ДГС Своге

Дата: 2021-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211031 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211032 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211033 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21723 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21724 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21723 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21724 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21219-1 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21221 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21222 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21223 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21224 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 лкд ДГС Плевен

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2124 ДГС Троян

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2115 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2112 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2113 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2114 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17 броя ПИ ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21830 ДГС Миджур

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21831 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21832 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21156с ДГС Берковица м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21156с-1 ДГС Берковица м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21157с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21144с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21146с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21147с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21149с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21152с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21160с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21140с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21154с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21155с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21158с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21159с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21162с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21163с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21153с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21151с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21148с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21150с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21157с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21161с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21145 ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 за служители ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21721 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21722 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:поз 1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21526 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21521 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21525 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21530 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21534 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21535 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2110-2 ДЛС Русалка

Дата: 2021-08-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2110-2 ДЛС Русалка

Дата: 2021-08-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21411

Дата: 2021-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2115 - 2126 ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211543 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211544 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211545 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211546 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211547 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211548 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211549 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211550 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211551 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211552 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211553 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211554 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211555 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211556 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211557 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211558 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211559 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211560 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211562 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211563 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211564 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211565 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211566 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211557п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211558п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211559п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211560п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211562п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211563п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211564п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211565п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211566п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2120 ДГС Ловеч чл.27, ал.1

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21332л ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21335л ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211540 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631 ДГС Своге

Дата: 2021-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211259 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-02 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-03 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-04 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211540 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211541 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211542 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге чл.27 , ал.1

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2124 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2124п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21410 ДГС Монтана

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2112 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2113 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2114 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1- 5 ДГС Враца

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2114 ДГС Борима

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2112 ДЛС Русалка

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21829 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2120 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2121 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2122 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21821 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2021-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге

Дата: 2021-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21220 ДГС Говежда

Дата: 2021-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21219 ДГС Говежда

Дата: 2021-07-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211237-п ДГС Своге

Дата: 2021-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116-2 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2118-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2119 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2119 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211338 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211237 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2115 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2115 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2116 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21408 ДГС Монтана

Дата: 2021-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21609 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21623 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-07-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Временен склад "Стублицата"

Дата: 2021-07-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211153 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211151 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211152 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211155 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211158 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211154 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211157 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211156 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21828 ДГС Миджур

Дата: 2021-07-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211136-П МТ

Дата: 2021-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21827 ДГС Миджур

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21409 ДГС Монтана

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211050 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211050п ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2118 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21625 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21624 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21626 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21628 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21629 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21629 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21627 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2021- 1П СЗДП

Дата: 2021-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211136 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21826 ДГС Миджур

Дата: 2021-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21821 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2021-06-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2138 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2139 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2141 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 Видин чл.193

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21718 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21719 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2117 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21240л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21617 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21621 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21609 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21622 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21623 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21305 ДГС Лом

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211035 ДГС Своге

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2101 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2102 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2103 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2104 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 ДГС Лом

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21521 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21523 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21525 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21530 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21531 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21532 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21533 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21534 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21529 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21222л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21223л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21224л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21225л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21226л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21227л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21228л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21231л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21232л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21233л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21234л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21235л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21236л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21237л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21238л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21229л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21230л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21934 чл.27,ал1 ДГС Своге

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21945 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21945п ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 ДГС Видин

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:2 ДГС Видин

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21946 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21947 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21948 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21949 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21732п ДГС Своге

Дата: 2021-05-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2113 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2114 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21833 ДГС Своге

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2111 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2114 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2115 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2116 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2117 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2118 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2119 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2111-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2114-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2115-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2116-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2117-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2118-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2119-1 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21825 ДГС Миджур

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2021-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21111-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-05-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21112-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-05-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2136 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21840 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21839 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21841 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21842 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21843 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21844 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21837 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21838 ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21837п ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21838п ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2118ст ДГС Годеч

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2119ст ДГС Годеч

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2120ст ДГС Годеч

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2121ст ДГС Годеч

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2122ст ДГС Годеч

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211026 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211026 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211027 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211027 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211030 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211024 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211023 ДГС Мездра

Дата: 2021-05-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21-1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-05-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21732 ДГС Своге

Дата: 2021-05-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2115 ДГС Ловеч

Дата: 2021-05-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2112-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-05-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21712 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21713 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21715 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21712 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21713 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21715 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21717 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2115 ДГС Ловеч чл.27, ал.1

Дата: 2021-05-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21214 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21215 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21216 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21217 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21218 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21218 ДГС Говежда

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2021-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2101 ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2101п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2127п ДГС Годеч

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21619 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21618 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21620 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-04-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:211107 ДГС Оряхово

Дата: 2021-04-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:211108 ДГС Оряхово

Дата: 2021-04-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21736 ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21736п ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631п ДГС Своге

Дата: 2021-04-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2021-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631 ДГС Своге

Дата: 2021-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2128 ДГС Враца чл.27, ал.1

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21533 ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21533п ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21534 ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21534п ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21635 ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2129 ДГС Враца

Дата: 2021-04-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2113 ДГС Троян

Дата: 2021-04-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 - 16 ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2021-04-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2021-04-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2021-04-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211017 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211019 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211024 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211025 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211026 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211026 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211027 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211029 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211027 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211028 ДГС Мездра с подвоз

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211029 ДГС Мездра

Дата: 2021-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21531 ДГС Ботевград чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21532 ДГС Ботевград чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21117 ДЛС Витиня

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21118 ДЛС Витиня

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21119 ДЛС Витиня

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21120 ДЛС Витиня

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21121 ДЛС Витиня

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2111 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2109 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21104 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21143 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21126 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21128 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21129 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21131 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21133 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21125 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21130 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21134 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21136 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21138 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21141 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2114 ДГС Ловеч

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2114 ДГС Ловеч

Дата: 2021-04-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21125 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21130 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21136 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21141 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21135 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21139 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21124 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21127 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21132 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21137 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21140 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21142 ДГС Берковица

Дата: 2021-04-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21527.1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21528.1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21519 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21520 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21521 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21522 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21523 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21524 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21525 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21526 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21527 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21528 ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2111 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21-1 ДГС Монтана

Дата: 2021-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21429 ДГС Ботевград

Дата: 2021-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21430 ДГС Ботевград

Дата: 2021-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21430-п ДГС Ботевград

Дата: 2021-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект: 21614 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект: 21616 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект: 21617 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21823 ДГС Миджур

Дата: 2021-03-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 до 5 ДГС Враца

Дата: 2021-03-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2021-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2117 ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2127п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2117п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-03-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21530 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21210 ДГС Говежда

Дата: 2021-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21211 ДГС Говежда

Дата: 2021-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21212 ДГС Говежда

Дата: 2021-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21213 ДГС Говежда

Дата: 2021-03-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2021-03-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2021-03-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211016 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211016 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211017 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211017 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211018 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211019 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211019 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211020 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211020 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211021 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211022 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211023 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211023 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2108 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2109 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2110 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2111 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21804 ДГС Миджур

Дата: 2021-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21806 ДГС Миджур

Дата: 2021-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21304 ДГС Лом

Дата: 2021-03-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-03-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п21101- п21104 ДЛС Витиня

Дата: 2021-03-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п21105- п21116 ДЛС Витиня

Дата: 2021-03-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п21117- п21120 ДЛС Витиня

Дата: 2021-03-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2021-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2110 ДГС Борима

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2111 ДГС Борима

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2112 ДГС Борима

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2113 ДГС Борима

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21101 ДГС Своге

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21102 ДГС Своге

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2021-03-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2113 ДГС Ловеч чл.27

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21429 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2110 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2111 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2110-3 ДГС Никопол

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2021-02-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-01 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-02 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-03 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-04 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2111 ДГС Ловеч

Дата: 2021-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:211105 ДГС Оряхово

Дата: 2021-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2106 ДГС Плевен

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2107 ДГС Плевен

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2116 ДГС Враца

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2110 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2111 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2112 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2113 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2114 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2115 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21612 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21613 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21614 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21615 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21616 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2107 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-02-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21327 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21328 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2106 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2107 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2108 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2109 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2110 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2111 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2111 ДЛС Русалка

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2101ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2102ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2106ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2109ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2110ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2111ст ДГС Годеч

Дата: 2021-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21223 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21224 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21225 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21226 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21817 ДГС Миджур

Дата: 2021-02-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21818 ДГС Миджур

Дата: 2021-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-04 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-03 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-02 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-01 ДГС Годеч

Дата: 2021-02-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21711 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21602 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21603 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21605 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21611 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2021-01-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2105-1 ДГС Троян

Дата: 2021-01-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2106 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2021-01-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2108 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2110 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2111 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2101 ДГС Плевен

Дата: 2021-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2102 ДГС Плевен

Дата: 2021-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2103 ДГС Плевен

Дата: 2021-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2103 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2105 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2104 ДГС Никопол

Дата: 2021-01-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2106 ДГС Никопол

Дата: 2021-01-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2107 ДГС Никопол

Дата: 2021-01-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2108 ДГС Никопол

Дата: 2021-01-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2109 ДГС Никопол

Дата: 2021-01-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21301 ДГС Лом

Дата: 2021-01-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21302 ДГС Лом

Дата: 2021-01-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21303 ДГС Лом

Дата: 2021-01-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2101 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2102 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2106 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2107 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2108 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2109 ДГС Борима

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21406 ДГС Монтана

Дата: 2021-01-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-01 ДГС Годеч

Дата: 2021-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21106-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-01-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Подвоз 1 и 2 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2021-01-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Позвоз 3 и 4 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2021-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2109 ДГС Враца

Дата: 2021-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2107 ДГС Враца

Дата: 2021-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2108 ДГС Враца

Дата: 2021-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21501 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21506 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21507 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21510 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21511 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21512 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21206-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21502 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21503 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21504 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21505 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2101ст ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2102ст ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2103ст ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2105 ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2106 ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2105п ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2106п ДГС Годеч

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21822 ДГС Миджур

Дата: 2020-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21301 ДГС Лом

Дата: 2020-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21302 ДГС Лом

Дата: 2020-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2110 ДГС Ловеч

Дата: 2020-12-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-12-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-12-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2103-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-12-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21804 ДГС Миджур

Дата: 2020-12-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21814 ДГС Миджур

Дата: 2020-12-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21815 ДГС Миджур

Дата: 2020-12-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21403 ДГС Монтана

Дата: 2020-12-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21404 ДГС Монтана

Дата: 2020-12-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21405 ДГС Монтана

Дата: 2020-12-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21818 ДГС Миджур

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211002 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211003 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211004 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211005 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211006 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211015 ДГС Мездра

Дата: 2020-12-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21402 ДГС Монтана

Дата: 2020-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21401 ДГС Монтана

Дата: 2020-12-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21513 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21514 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21515 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21201 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21202 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21203 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21207 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21205 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21206 ДГС Говежда

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2102 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2103 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2104 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2105 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2106 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2107 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2108 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2102-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2103-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2104-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2105-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2109 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2106-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2107-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2108-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2109-1 ДГС Троян

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21516 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21517 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21518 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21506 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21507 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21508 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21509 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21510 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21511 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21512 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позициа 1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21603 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21604 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21605 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21606 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21608 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21609 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21610 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21708 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21708 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21706 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21706 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21703 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21704 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21705 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2103-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2105-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21328 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2103 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2104 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2107 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21107 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21108 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21109 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21110 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21111 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21112 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21113 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21114 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21115 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21116 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21117 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21118 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21119 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21120 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21121 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21122 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21118-п ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21119-п ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21120-п ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21121-п ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21122-п ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21819 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21820 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21102 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21104 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21821 ДГС Миджир чл.193

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21810 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21811 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21812 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21813 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21803 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21804 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21101 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21102 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21107 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21108 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21109 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21110 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21113 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21805 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21806 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21807 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21808 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21809 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21814 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21815 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21816 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21817 ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21218 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21219 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21220 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21221 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21222 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21223 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21224 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21225 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21226 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21218п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21219п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21220п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21221п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21222п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21223п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21224п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21225п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21226п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21227п ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2105 ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2106 ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2107 ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2108 ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2105п ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2106п ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2107п ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2108п ДГС Годеч

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5 ДГС Лом

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21101 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21103 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21105 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21106 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21107 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21111 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21108 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21112 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21109 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21114 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21110 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21115 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21113 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21116 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21112 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21114 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21117 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21119 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21120 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21115 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21227 ДГС Ботевград

Дата: 2020-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21104 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21116 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21115 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2101 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2102 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2103 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2104 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2105 ДГС Никопол

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2104-1 ДГС Никопол

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2109 ДГС Никопол

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21104 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21116 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21106 ДГС Берковица

Дата: 2020-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2103 ДГС Враца

Дата: 2020-11-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2104 ДГС Враца

Дата: 2020-11-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2105 ДГС Враца

Дата: 2020-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2106 ДГС Враца

Дата: 2020-11-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211007 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211008 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211009 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211010 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211010 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211011 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211011 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211012 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211012 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211013 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2110014 чл.193 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211015 ДГС Мездра

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:211103 ДГС Оряхово

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2103мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2104мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2105мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2103мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2104мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2105мт ДГС Плевен

Дата: 2020-11-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2101-2114 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21303 ДГС Лом

Дата: 2020-11-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20628 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-11-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2103 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2104 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2105 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2103 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2104 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2105 ДЛС Русалка

Дата: 2020-11-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:11 ДГС Никопол

Дата: 2020-11-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2101 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2102 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2103 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2104 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2105 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2101 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2102 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2103 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2104 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2105 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2106 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2107 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2107 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2106 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2107 ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20541 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2049 ДГС Троян

Дата: 2020-11-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20621 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20630 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20631 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20632 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20633 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2046 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2046 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2020-10-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017-3 ДГС Ловеч

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20713 ДГС Видин

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20717 ДГС Видин

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20876 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20877 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20878 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20879 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20870 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20871 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20872 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20873 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20874 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20875 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-10-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20627 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20628 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20-1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2041 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2042 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2043 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2044 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2045 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2041 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2042 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2043 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2044 ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2045п ДГС Годеч

Дата: 2020-10-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-4 ДГС Монтана

Дата: 2020-10-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-5 ДГС Монтана

Дата: 2020-10-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2/2020г. ДГС Троян

Дата: 2020-10-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1/2020 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2/2020 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-14
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-10-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20219 ДГС Говежда

Дата: 2020-10-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20219-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-10-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2013 ДГС Плевен

Дата: 2020-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2014 ДГС Плевен

Дата: 2020-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2040 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2041 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2042 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2043 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2044 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2045 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2046 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2041-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2042-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2043-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2044-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2045-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2046-1 ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20835 ДГС Миджур

Дата: 2020-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2020 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2021 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-10-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20769 ДГС Своге

Дата: 2020-10-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2030 ДГС Ловеч

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2031 ДГС Ловеч

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2033 ДГС Ловеч

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2032 ДГС Ловеч

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:201074 ДГС Ботевград

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:201075 ДГС Ботевград

Дата: 2020-10-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2020-10-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2020-10-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-10-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-3 ДГС Монтана

Дата: 2020-10-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20440 ДЛС Витиня

Дата: 2020-09-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-01 ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2036ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2037ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2038ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2039ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2040ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2032 ДГС Враца

Дата: 2020-09-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2033 ДГС Враца

Дата: 2020-09-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:4 ДГС Лом

Дата: 2020-09-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20834 ДГС Миджур

Дата: 2020-09-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2013 ДГС Плевен

Дата: 2020-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2014 ДГС Плевен

Дата: 2020-09-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20216-1, пк.20216-11 ДГС Говежда

Дата: 2020-09-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П20241-П20247 ДЛС Витиня

Дата: 2020-09-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:движима вещ собственост на ДГС Миджур

Дата: 2020-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20103 ДГС Своге

Дата: 2020-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2020-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 ДГС Оряхово

Дата: 2020-09-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:5 ДГС Оряхово

Дата: 2020-09-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2035ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2034ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20971 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20972 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20973 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20971-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20972-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20973-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2018 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2020 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2021 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2022 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20970 ДГС Ботевград

Дата: 2020-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:20305 ДГС Лом

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20438 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20439 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2012 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2013 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2014 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2015 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2016 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2028 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2029 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:3 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20712 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20713 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20717 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20718 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2029 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2030 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2031 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2032 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2033 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2034 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2035 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2036 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2037 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2038 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2034-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2035-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2036-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2037-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2038-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2022 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2023 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20414 ДГС Монтана

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201107 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201108 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201109 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2015 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2016 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2017 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2018 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2019 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2015 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:Вещи ЧДС ДГС Миджур

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20233-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22305 ДГС Лом

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201029 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201029 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201030 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201030 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201031 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201031 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20625 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20626 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20216 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20217 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20218 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20208-2 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20216-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20217-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20218 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20207-21 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20748 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20749 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20750 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20751 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20752 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20753 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20754 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20755 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20756 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20757 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20758 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20869 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20869 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20658 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20659 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20660 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20661 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20662 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20663 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20664 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20657 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20665 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20666 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20667 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20668 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20665-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20666-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20668-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20231-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20232-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20655 ДГС Своге чл.27,ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2017с ДЛС Русалка

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2017c ДЛС Русалка

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2015 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2016 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2017 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2013 - 2028 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2012 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2013 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2014 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2015 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2016 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2034ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2023-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2026 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2026 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2027 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20337 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2031 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2031 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2030 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2028 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2028 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20535 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20536 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20537 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20617 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20622 Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20623

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20624

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20622

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20623

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20624

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20527 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20528 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20529 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20530 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20531 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20532 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829-1 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20533 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20534 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20833 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20832 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20413 ДГС Монтана

Дата: 2020-06-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-2 ДГС Монтана

Дата: 2020-06-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20712 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20713 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20714 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20715 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20716 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20714 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20715 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Партиди: 2 до 16 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2020 - 1ПД

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2024 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2024 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2025 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2025 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2027 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2028 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:УПИ със сгради, ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20137 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20136 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 ДГС Лом

Дата: 2020-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201027 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201027 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2001 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2002 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2015 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2016 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2033 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2032 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2031 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2030 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Горски дом, с.Раяновци

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-2 ДГС Говежа

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-2 ДГС Говежда

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20830 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20831 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 ДГС Видин

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20647 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20647 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20539 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20540 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20542 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20543 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20544 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20545 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20546 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2015 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2016 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2017 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2018 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2019 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2020 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2021 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:Механа ДГС Мездра

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2011 ДГС Черни Осъм чл.193

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2012 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2013 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2014 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201102 ДГС Отяхово

Дата: 2020-06-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Катер ДГС Лом

Дата: 2020-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2011 ДГС Плевен

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2019 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2020 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2022 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2023 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2025 ДГС Враца по чл.27

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2015 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2016 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20234 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20235 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20236 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2014 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2015 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2016 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2017 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2018 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2019 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2014 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2019 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2020 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2021 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2022 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2023 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2021 ДГС Ловеч

Дата: 2020-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20212 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20213 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20214 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20215 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20212-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20223 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20224 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20225 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20226 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20227 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20228 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20229 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20230 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20231 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20232 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20616 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20620 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20615 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20615 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20612 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20617 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20618 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20619 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201021 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201021 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201022 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201022 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201023 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201023 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201025 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201026 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2014 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20135 ДГС Берковица

Дата: 2020-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20548 ДГС Своге

Дата: 2020-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20542 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20553 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20543 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20544 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20545 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20546 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20547 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20548 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20549 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20550 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20551 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20552 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20554 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20551-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20552-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20554-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 Моторен влекач „Черноморец“

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2020-05-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829 ДГС Миджур

Дата: 2020-05-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2014-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20412 ДГС Монтана

Дата: 2020-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2028 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2027 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2020ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2022ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2023ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2024ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2025ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2026ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20333 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20332 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20331 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20330 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20329 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20333п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20332п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20331п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20330п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20329п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20434 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20435 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20436 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20437 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20438 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20440 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20441 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2016-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2015 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2016 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2017 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2018 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2019 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2020 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2021 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2022 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2019-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2020-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2021-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2022-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20131-п20140 ДЛС Витиня

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2014 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Повторен търг за отдаване под наем ДГС Своге

Дата: 2020-04-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-2020г. ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2009 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2011 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2012 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2013 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2014 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20122 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20123 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20124 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20125 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20127 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20129 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20132 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20128 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20133 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20126 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 пк-1 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 пк-1 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20711 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20711 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2015-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20102 ДГС Своге

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2016 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20339 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20337 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20338 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2020-03-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2020-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20129 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20132 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130-1 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20128 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20133 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20126 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20122 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20123 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20124 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20125 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20127 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2009 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2011 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2012 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2013 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20131-20140 ДЛС Витиня

Дата: 2020-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2015 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2017 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2016 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20612 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21614 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:имот Овчарник ДГС Враца

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2011 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2011-1 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20526 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20525 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20524 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20504 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20825 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20826 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20827 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1-6 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20828 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20828-1 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2011 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2007 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2008 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2009 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2010 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2014 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:15 бр. ПИ в ДГС Своге

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2014 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2015 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20102-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20103-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20105-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20107-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20112-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201106 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201107 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201108 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-1 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2020-02-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2001 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2002 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2003 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2004 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2005 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1-7 ДГС Враца

Дата: 2020-02-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-02-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20113-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201020 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20122 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201017 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1/2020 ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20411 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:партиди 1- 16 ДГС Ботевград

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20126-п20130 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20105-п20125 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20231 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20233 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20234 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20236 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-03ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-02-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-02-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20410 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2003 ДГС Враца

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2011 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2012 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2005-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2010 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20501 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20502 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20503 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20504 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20505 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20506 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20509 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20521 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20522 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20523 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201016 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201016 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201017 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201018 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201020 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п ДГС Годеч

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20409 ДГС Монтана

Дата: 2020-01-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2020-01-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2001 ДГС Плевен

Дата: 2020-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20805 ДГС Миджур

Дата: 2020-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20824 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2020-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20703 ДГС Видин

Дата: 2020-01-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19606 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19606 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19610 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2007 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2007 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2001 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2005 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2006 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20219п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20221п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20222п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2008 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П20101-П20104 ДЛС Витиня

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца без процедура

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2001 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2002 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2001 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2002 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2003 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2005 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2006 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2007 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2008 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2010 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20101 ДГС Своге

Дата: 2020-01-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20107 ДГС Своге

Дата: 2020-01-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2001-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2002-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2003-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20205-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20201-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20208-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20209-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20210-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20204-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20211-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20205-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20206-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20207-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20128 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2001 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2002 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2003 ДЛС Русалка местни тътговци

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2004 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2005 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2006 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20111 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20112 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20113 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20114 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20115 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20116 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20117 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20118 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20118 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20119 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20120 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20121 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20122 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2006 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2007 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2008 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2009 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2001 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2002 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2003 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2004 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201101 ДГС Оряхово

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201104 ДГС Оряхово

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201003 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201004 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201006 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201007 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201008 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201009 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201010 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201013 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201014 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2002 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2004 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2001 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2002 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2003 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2004 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2005 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2004-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2005-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2006-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2007-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2008-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2009-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2010-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2001 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2002 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2004 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2005 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2006 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2007 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2009 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2011 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2013 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2001п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2002п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2004п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2005п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2006п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2007п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2009п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2011п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2013п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20408 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2005-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20407 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20101 ДГС Берковица

Дата: 2019-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20512 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20513 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20514 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20515 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20516 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20507 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20508 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20509 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20510 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20511 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2010 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2006 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2007 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС