Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2013 ДГС Плевен

Дата: 2020-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2014 ДГС Плевен

Дата: 2020-09-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20216-1, пк.20216-11 ДГС Говежда

Дата: 2020-09-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П20241-П20247 ДЛС Витиня

Дата: 2020-09-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:движима вещ собственост на ДГС Миджур

Дата: 2020-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20103 ДГС Своге

Дата: 2020-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2020-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 ДГС Оряхово

Дата: 2020-09-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:5 ДГС Оряхово

Дата: 2020-09-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2035ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2034ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20971 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20972 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20973 ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20971-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20972-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20973-п ДГС Ботевград

Дата: 2020-09-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2018 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2020 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2021 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2022 ДЛС Русалка

Дата: 2020-09-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20970 ДГС Ботевград

Дата: 2020-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:20305 ДГС Лом

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20438 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20439 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2012 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2013 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2014 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2015 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2016 ДГС Плевен

Дата: 2020-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2028 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2029 ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:3 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20712 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20713 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20717 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20718 ДГС Видин

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-08-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2029 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2030 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2031 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2032 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2033 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2034 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2035 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2036 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2037 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2038 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2034-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2035-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2036-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2037-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2038-1 ДГС Троян

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2022 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2023 ДГС Борима

Дата: 2020-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20414 ДГС Монтана

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201107 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201108 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201109 ДГС Оряхово

Дата: 2020-08-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2015 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2016 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2017 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2018 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2019 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2015 ДГС Никопол

Дата: 2020-08-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:Вещи ЧДС ДГС Миджур

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20233-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22305 ДГС Лом

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201029 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201029 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201030 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201030 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201031 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201031 ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20625 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20626 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20216 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20217 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20218 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20208-2 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20216-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20217-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20218 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:пк20207-21 ДГС Говежда

Дата: 2020-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20748 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20749 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20750 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20751 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20752 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20753 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20754 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20755 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20756 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20757 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20758 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20869 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20869 ДГС Ботевград

Дата: 2020-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20658 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20659 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20660 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20661 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20662 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20663 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20664 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20657 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20665 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20666 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20667 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20668 ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20665-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20666-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20668-П ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20231-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20232-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20655 ДГС Своге чл.27,ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2017с ДЛС Русалка

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2017c ДЛС Русалка

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2015 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2016 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2017 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-07-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2013 - 2028 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2012 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2013 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2014 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2015 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2016 ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2034ст ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2023-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2026 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2026 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2027 ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20337 ДЛС Витиня

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2031 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2031 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2030 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2028 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2028 ДГС Враца

Дата: 2020-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20535 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20536 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20537 ДГС Чипровци

Дата: 2020-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20617 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20622 Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20623

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20624

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20622

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20623

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20624

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20527 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20528 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20529 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20530 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20531 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20532 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829-1 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20533 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20534 ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20833 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20832 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20413 ДГС Монтана

Дата: 2020-06-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-2 ДГС Монтана

Дата: 2020-06-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20712 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20713 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20714 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20715 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20716 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20714 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20715 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Партиди: 2 до 16 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2020 - 1ПД

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2024 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2024 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2025 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2025 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2027 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2028 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:УПИ със сгради, ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20137 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20136 ДГС Берковица

Дата: 2020-06-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 ДГС Лом

Дата: 2020-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201027 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201027 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201028 ДГС Мездра

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2001 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2002 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2015 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2016 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-06-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2033 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2032 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2031 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2030 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2029 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021 ДГС Годеч

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Горски дом, с.Раяновци

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-2 ДГС Говежа

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-2 ДГС Говежда

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20830 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20831 ДГС Миджур

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 ДГС Видин

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20647 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20647 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20539 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20540 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20542 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20543 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20544 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20545 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20546 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2015 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2016 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2017 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2018 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2019 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2020 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2021 ДГС Борима

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:Механа ДГС Мездра

Дата: 2020-06-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2011 ДГС Черни Осъм чл.193

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2012 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2013 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2014 ДГС Черни Осъм

Дата: 2020-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201102 ДГС Отяхово

Дата: 2020-06-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Катер ДГС Лом

Дата: 2020-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2011 ДГС Плевен

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2019 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2020 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2022 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2023 ДГС Ловеч

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2025 ДГС Враца по чл.27

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2015 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2016 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20234 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20235 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20236 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2014 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2015 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2016 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2017 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2018 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2019 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2014 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2019 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2020 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2021 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2022 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2023 ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2021 ДГС Ловеч

Дата: 2020-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20212 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20213 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20214 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20215 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20212-1 ДГС Говежда

Дата: 2020-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20223 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20224 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20225 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20226 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20227 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20228 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20229 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20230 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20231 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20232 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20616 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20620 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20615 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20615 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20612 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20617 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20618 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20619 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201021 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201021 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201022 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201022 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201023 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201023 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201024 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201025 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201026 ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2014 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20135 ДГС Берковица

Дата: 2020-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20548 ДГС Своге

Дата: 2020-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20542 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20553 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20543 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20544 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20545 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20546 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20547 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20548 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20549 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20550 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20551 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20552 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20554 ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20551-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20552-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20554-п ДГС Своге

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 Моторен влекач „Черноморец“

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2020-05-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20829 ДГС Миджур

Дата: 2020-05-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2014-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008-1 ДЛС Русалка

Дата: 2020-05-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20412 ДГС Монтана

Дата: 2020-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2028 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2027 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2020ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2021ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2022ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2023ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2024ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2025ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2026ст ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02 ДГС Годеч

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20333 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20332 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20331 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20330 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20329 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217-2 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20333п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20332п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20331п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20330п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20329п ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2020-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20434 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20435 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20436 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20437 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20438 ДГС Ботевград

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20440 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20441 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2016-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2015 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2016 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2017 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2018 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2019 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2020 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2021 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2022 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2019-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2020-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2021-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2022-1 ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20131-п20140 ДЛС Витиня

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2012 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2013 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2014 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Повторен търг за отдаване под наем ДГС Своге

Дата: 2020-04-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-2020г. ДГС Ловеч

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2009 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2011 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2012 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2013 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2014 ДЛС Русалка

Дата: 2020-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20122 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20123 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20124 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20125 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20127 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20129 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20132 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20128 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20133 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20126 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 пк-1 ДГС Берковица

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 пк-1 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2020-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20711 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20711 ДГС Видин

Дата: 2020-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2015-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2018 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20102 ДГС Своге

Дата: 2020-03-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2016 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2017 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20339 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20337 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20338 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2020-03-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2020-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20129 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20132 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20134 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130-1 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20128 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20131 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20133 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20126 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20121 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20122 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20123 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20124 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20125 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20127 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20130 ДГС Берковица

Дата: 2020-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2009 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2010 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2011 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2012 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2013 ДЛС Русалка

Дата: 2020-03-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20131-20140 ДЛС Витиня

Дата: 2020-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2015 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2017 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2016 ДГС Троян

Дата: 2020-03-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20612 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21614 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20613 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:имот Овчарник ДГС Враца

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2011 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2011-1 ДГС Никопол

Дата: 2020-03-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20526 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20525 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20524 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20504 ДГС Чипровци

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20825 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20826 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20827 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1-6 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20828 ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20828-1 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2011 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2007 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2008 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2009 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2010 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2014 ДГС Борима

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:15 бр. ПИ в ДГС Своге

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2013 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2014 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2015 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20102-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20103-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20105-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20107-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20112-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201106 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201107 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201108 ДГС Оряхово

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2020-02-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20-1 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2020-02-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2001 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2002 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2003 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2004 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2005 ДГС Борима

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-02-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1-7 ДГС Враца

Дата: 2020-02-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-02-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20113-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2020-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201020 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20122 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201017 ДГС Мездра

Дата: 2020-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1/2020 ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20411 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:партиди 1- 16 ДГС Ботевград

Дата: 2020-02-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20126-п20130 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п20105-п20125 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20231 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20233 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20234 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20236 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-03ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-02-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-02ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2020-02-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20410 ДГС Монтана

Дата: 2020-02-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2003 ДГС Враца

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2011 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2012 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2019ст ДГС Годеч

Дата: 2020-01-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2005-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-2 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2010 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20501 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20502 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20503 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20504 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20505 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20506 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20509 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20521 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20522 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20523 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2020-01-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201016 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201016 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201017 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201018 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201019 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201020 ДГС Мездра

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п ДГС Годеч

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п ДГС Годеч

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2020-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20409 ДГС Монтана

Дата: 2020-01-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2020-01-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2001 ДГС Плевен

Дата: 2020-01-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20805 ДГС Миджур

Дата: 2020-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20824 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2020-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20703 ДГС Видин

Дата: 2020-01-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19606 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19606 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19610 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19601 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2007 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2007 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2001 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2003 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2004 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2005 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2006 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20219п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20221п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20222п1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2008 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П20101-П20104 ДЛС Витиня

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца без процедура

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2001 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2002 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2001 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2002 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2003 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2005 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2006 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2007 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2008 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2010 ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20101 ДГС Своге

Дата: 2020-01-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20107 ДГС Своге

Дата: 2020-01-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2001-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2002-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2003-1 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2009 ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20205-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20201-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20202-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20208-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20209-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20210-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20204-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20211-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20205-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20206-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20207-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20128 ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 - П ДГС Своге

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2001 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2002 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2003 ДЛС Русалка местни тътговци

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2004 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2005 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2006 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20111 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20112 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20113 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20114 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20115 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20116 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20117 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20118 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20118 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20119 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20120 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20121 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20122 ДГС Своге

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2006 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2007 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2008 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2009 ДГС Никопол

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2001 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2002 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2003 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2004 ДГС Борима

Дата: 2019-12-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201101 ДГС Оряхово

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:201104 ДГС Оряхово

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201003 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201004 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201006 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201007 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201008 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201009 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201010 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201013 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201014 ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2002 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2003 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2004 ДГС Плевен

Дата: 2019-12-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2001 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2002 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2003 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2004 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2005 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013-1 ДГС Троян

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2004-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2005-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2006-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2007-1 Черни Осъм

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2008-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2009-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2010-1 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2001 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2002 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2004 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2005 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2006 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2007 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2009 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2011 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2013 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014 Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2001п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2002п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2003п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2004п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2005п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2006п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2007п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2008п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2009п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2011п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2013п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014п Годеч

Дата: 2019-12-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20408 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2005-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-12-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20407 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20101 ДГС Берковица

Дата: 2019-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20512 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20513 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20514 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20515 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20516 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20507 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20508 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20509 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20510 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20511 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2010 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2006 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2007 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2009 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2010 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2012 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2013 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20517 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20518 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20519 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20520 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20518.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20519.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:20520.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2011 ДГС Враца

Дата: 2019-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20405 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20406 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20218 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20219 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20220 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20221 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20222 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20223 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20224 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20225 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20226 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20227 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20228 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20218 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20219 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20220 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20221 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20222 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20223 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20224 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20225 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20226 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20227 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20228 ДГС Ботевград

Дата: 2019-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19086-2 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 ДГС Оряхово

Дата: 2019-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20604 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20605 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20606 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20608 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20610 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20606 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20608 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20609 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20610 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2004 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2005 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2006 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2007 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2008 ДГС Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2009 ДГС Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2010 ДГС Черни Осъм местни търговци

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20102 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20104 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20106 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20107 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20109 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20110 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20114 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20118 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20204 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20205 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20206 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20208 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20209 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20210 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:20211 ДГС Говежда

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191584 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191585 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191586 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191587 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2003 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2004 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2005 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013-1 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2006 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2007 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2008 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2010 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2011 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2012 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2013 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2009 ДГС Троян

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20111 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20112 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20113 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20114 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20115 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20116 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20117 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20118 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20119 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20120 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20121 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20122 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20125 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20128 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20129 ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20123-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20124-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20125-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20126-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20127-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20129-П ДГС Своге

Дата: 2019-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191278 ДГС Своге

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20804 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20805 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20806 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20807 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20812 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20819 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20818 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20812-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201009 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201010 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201010 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201011 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201011 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201012 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201013 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201013 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201014 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201014 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:201015 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20813 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20814 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20815 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20816 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20820 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20821 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20822 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20823 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20105 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20108 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20113 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20116 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20103 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20111 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20111 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20103 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20817 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20817-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20808 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20808-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20809 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20809-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20810 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20810-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20811-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20811-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20112 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20115 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20117 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20119 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20120 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20110 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2002 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2008 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2007 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:20118 ДГС Берковица

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20705 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20706 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20704 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20704 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20707 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20708 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20707 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20708 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2001 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2002 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2003 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2004 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2005 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2010 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2005 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2006 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2007 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2008 ДЛС Русалка

Дата: 2019-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2005-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2006-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2007-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2008-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2010-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2009-1 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2004 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2005 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2005 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2006 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2007 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2008 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2009 ДГС Плевен

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2010 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2006 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2007 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2008 ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19637 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19638 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:12 ДГС Никопол

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014 ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2015 ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2016 ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2017 ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2018 ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2014п ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2015п ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2016п ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2017п ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2018п ДГС Годеч

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20403 ДГС Монтана

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20404 ДГС Монтана

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20101 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20102 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20103 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20104 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20105 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20106 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20107 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20108 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20109 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2005 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2007 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2009 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2010 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2005 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2006 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2007 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2008 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2009 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2010 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2011 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2012 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2013 ДГС Борима

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20110 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20111 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20112 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20113 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20115 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20116 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20117 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20118 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20119 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20120 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20121 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2001 до 2012 ДЛС Витиня

Дата: 2019-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191483 ДГС Своге

Дата: 2019-11-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:4 ДГС Лом

Дата: 2019-11-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5 ДГС Лом

Дата: 2019-11-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19643 ДГС Ботевград

Дата: 2019-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191382 ДГС Своге

Дата: 2019-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1921 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191025 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191026 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191027 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191028 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1922 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:11 ДГС Никопол

Дата: 2019-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1922 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1920 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19536c ДЛС Витиня

Дата: 2019-10-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1924 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1923 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191277 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191278 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191279 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191280 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191281 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1919 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1921 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19725 ДГС Видин

Дата: 2019-10-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ЛКД ДГС Плевен

Дата: 2019-10-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19220 ДГС Говежда

Дата: 2019-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Ски писта ДГС Берковица

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект: 2019г. Рибарник ДГС Своге

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1922с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1923с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1924с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1925с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1926с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1927с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1907 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1928c ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1919 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1/2019г. ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1914 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191175 ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191176 ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191176-П ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19634 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19631 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19632 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19633 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19631 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19632 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19633 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01 ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2019-10-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1940 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1940п ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19218 ДГС Говежда

Дата: 2019-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19219 ДГС Говежда

Дата: 2019-09-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191074 ДГС Своге

Дата: 2019-09-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19724 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19103 ДГС Своге

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19435 ДЛС Витиня

Дата: 2019-09-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19-1 ДГС Монтана

Дата: 2019-09-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1914-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1926 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1918 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1919 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1920 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19541 ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19542c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19543c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19544c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19545c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19973 ДГС Своге

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п19223-п19230 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19439 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19438 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19437 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542-П ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19334 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19333 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19332 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19312 ДГС Лом

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19722 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1937 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19136 ДГС Берковица

Дата: 2019-08-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1917 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19817 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19818 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19819 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19821 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19823 ДГС Миджур чл.193 от ЗГ

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19822 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1918 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-1П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-2П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19626 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС"Мездра" - Магазин

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19627 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19626 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19627 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19867 ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19868 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19869 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19870 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19871 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19872 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19867 ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19868-П ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19869-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19870-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19871-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19872-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19414 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19413 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1921 ДЛС Русалка

Дата: 2019-07-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1917 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19020 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19021 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19022 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19022 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п19106-п19108 ДЛС Витиня

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19019 ДГС Враца

Дата: 2019-07-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2019-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:191107 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19310 ДГС Лом

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19311 ДГС Лом

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1912-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19213 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19214 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19215 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19214-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19215-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19216 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19217 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923-1 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1924 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1925 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1926 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1927 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1928 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19337 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19338 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19339 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19340 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19341 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1904 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2019-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2019-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19411 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19412 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19135 ДГС Берковица

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19134 ДГС Берковица

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-07-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1909 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1912 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1913 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1914 ДГС Борима чл.193

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1910 до 1920 ДЛС Витиня

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1915 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1916 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1917 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1918 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1920 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1921 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1909 ДГС Борима

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2019-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19811 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19812 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19814 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19815 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19815 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19813 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19816 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19813-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19621 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19622 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19623 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19624 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19621 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19622 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19623 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19624 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19625 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191022 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191022 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191023 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191023 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191024 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191024 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1912 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1915 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1915 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1914 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1913 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1902 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1903 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1905 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1904 ОГТ ДГС Лесидрен местни търговци

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1911 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1912 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1913 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19744 Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19745 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19746 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19747 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19748 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19749 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19750 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19751 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19752 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19753 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19754 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19755 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19756 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19757 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19758 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19759 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19760 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19761 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19762 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19763 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19764 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19765 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19766 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19744-П ДГС Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19517-П ДГС Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19745-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19747-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19748-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19749-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19750-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19751-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19752-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19753-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19754-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19755-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19756-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19757-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19758-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19759-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19760-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19761-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19762-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19763-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19764-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19765-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19766-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1927п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1928п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1931п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1932п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1933п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1934п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1927 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1928 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1931 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1932 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1933 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1934 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19720 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19017 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19017 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19016 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19533 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19534 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19535 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19519 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19536 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537с ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19539 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19540 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1916 Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1917 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1918 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1919 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1920 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1921 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1922 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1920-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1921-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923-1 ДГС Троян

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1922-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Продажба на недвижим имот

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1905-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1906-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1907-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1914 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:1941-1 ДГС Монтана

Дата: 2019-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19720 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19721 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1921 и 1922 ДЛС Витиня

Дата: 2019-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19012 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19013 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19014 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19015 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19012 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19013 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19016 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19620с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19619 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19619 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19620с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19505 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19506 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19533 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19534 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19535 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19536 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19519 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19539 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19540 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537.1с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538.1с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19132 ДГС Берковица - местни търговци

Дата: 2019-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19133 ДГС Берковица - местни търговци

Дата: 2019-04-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:разсадник "Василовци" ДГС Лом

Дата: 2019-04-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1911 ДГС Борима

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19129 ДГС Берковица

Дата: 2019-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19131 ДГС Берковица

Дата: 2019-03-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2019-03-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:1 позиция ДГС Говежда

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:от 1 до 5 ДГС Враца

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:6 и 7 ДГС Враца

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2019-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1911 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1911 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1910 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19219 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19220 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19221 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19222 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19223 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19229 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19230 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19224 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19225 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19226 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19227 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1911 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1912 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1913 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1915 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1916 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1916 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19228 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19231 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1910 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1832п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19409 ДГС Монтана

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19210 ДГС Говежда местни търговци

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19211 ДГС Говежда

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19212 ДГС Говежда добив, товарене и подвоз

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018 - 1П Д

Дата: 2019-03-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19101 ДГС Своге

Дата: 2019-03-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19715 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19716 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19715 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19101 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19505 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19506 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19526 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19527 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19528 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19529 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19530 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19531 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19532 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1912 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1913 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1912 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1913 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1914 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1914 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1915 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1915 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1916 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1916 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19126 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19127 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19109 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19128 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19118-1 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19125 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19116 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19130 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19121 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19129 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19124 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19124 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Разсадник ДГС Лом

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19308 ДГС Лом

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19309 ДГС Лом

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19520 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19521 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19522 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19523 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19524 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19525 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1909 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1918 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1917 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1910 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1909 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1910 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1917 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1918 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19407 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19408 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз: 1 ДГС Берковица подвоз

Дата: 2019-02-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз1 2 ДГС Берковица подвоз

Дата: 2019-02-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен

Дата: 2019-02-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1910 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1911 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1912 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19532 ДГС Своге

Дата: 2019-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19517 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19518 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19519 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19520 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19521 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19522 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19523 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19524 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19525 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19526 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19527 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19528 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19529 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19530 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19531 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19533 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19518п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19519п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19520п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19521п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19522п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19523п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19524п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19525п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19526п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19527п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19528п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19529п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19530п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19531п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19532п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19533п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19614c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19615c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19617c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19615c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19617c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19610 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19618 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191020 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191021 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191021 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1907 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1908 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1909 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19406 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:19-01ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2019-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19112 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-01-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19305 ДГС Лом

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2019-01-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1910 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:191113-1 -договаряне ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2019-01-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2019-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1907 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1906 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19151 до П19122 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19105 до П19114 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19101 до П19104 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1910 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:Обява за повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в ГТ и сграда

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19118 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1917

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1908

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1907

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1917п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1908п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1907п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1905п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19201-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191004 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191005 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191019 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191019 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19008 ДГС Враца

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19009 ДГС Враца

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1903 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1904 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1905 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1906 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1907 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1903-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1904-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1905-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1906-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1907-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1908 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1909 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1910 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1911 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1912 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1913 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1914 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГ