Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Ски писта ДГС Берковица

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Рибарници ДГС Своге

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1922с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1923с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1924с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1925с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1926с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1927с ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1907 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1928c ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1919 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-10-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1/2019г. ДЛС Русалка

Дата: 2019-10-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1914 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191175 ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191176 ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191176-П ДГС Своге

Дата: 2019-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19634 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19631 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19632 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19633 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19631 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19632 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19633 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:20-01 ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2019-10-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1940 ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1940п ДГС Годеч

Дата: 2019-10-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19218 ДГС Говежда

Дата: 2019-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19219 ДГС Говежда

Дата: 2019-09-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191074 ДГС Своге

Дата: 2019-09-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19724 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19103 ДГС Своге

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19435 ДЛС Витиня

Дата: 2019-09-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19-1 ДГС Монтана

Дата: 2019-09-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1914-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1926 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1918 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1919 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1920 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19541 ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19542c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19543c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19544c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19545c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19973 ДГС Своге

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п19223-п19230 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19439 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19438 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19437 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542-П ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19334 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19333 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19332 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19312 ДГС Лом

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19722 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1937 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19136 ДГС Берковица

Дата: 2019-08-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1917 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19817 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19818 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19819 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19821 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19823 ДГС Миджур чл.193 от ЗГ

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19822 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1918 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-1П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-2П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19626 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС"Мездра" - Магазин

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19627 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19626 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19627 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19867 ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19868 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19869 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19870 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19871 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19872 ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19867 ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19868-П ДГС Своге - местни търговци

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19869-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19870-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19871-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19872-П ДГС Своге

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19414 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19413 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1921 ДЛС Русалка

Дата: 2019-07-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1917 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-07-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19020 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19021 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19022 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19022 ДГС Враца

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п19106-п19108 ДЛС Витиня

Дата: 2019-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19019 ДГС Враца

Дата: 2019-07-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2019-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:191107 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19310 ДГС Лом

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19311 ДГС Лом

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1912-1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1916 ДГС Ловеч

Дата: 2019-07-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19213 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19214 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19215 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19214-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19215-1 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19216 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19217 ДГС Говежда

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923-1 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1924 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1925 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1926 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1927 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1928 ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19337 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19338 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19339 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19340 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19341 ДГС Ботевград

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2019-07-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1904 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2019-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2019-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19411 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19412 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19135 ДГС Берковица

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19134 ДГС Берковица

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-07-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1909 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1912 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1913 ДГС Борима

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1914 ДГС Борима чл.193

Дата: 2019-07-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1910 до 1920 ДЛС Витиня

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1915 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1916 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1917 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1918 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1920 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1921 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1909 ДГС Борима

Дата: 2019-06-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2019-06-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2019-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19811 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19812 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19814 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19815 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19815 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19813 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19816 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19813-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19621 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19622 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19623 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19624 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19621 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19622 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19623 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19624 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19625 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-06-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2019-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191022 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191022 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191023 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191023 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191024 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191024 ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1912 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1915 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1915 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1914 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1913 ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1902 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1903 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1905 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1904 ОГТ ДГС Лесидрен местни търговци

Дата: 2019-06-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1911 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1912 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1913 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19744 Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19745 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19746 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19747 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19748 Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19749 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19750 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19751 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19752 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19753 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19754 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19755 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19756 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19757 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19758 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19759 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19760 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19761 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19762 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19763 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19764 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19765 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19766 ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19744-П ДГС Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19517-П ДГС Своге местни търговци

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19745-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19747-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19748-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19749-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19750-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19751-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19752-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19753-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19754-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19755-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19756-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19757-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19758-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19759-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19760-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19761-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19762-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19763-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19764-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19765-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19766-П ДГС Своге

Дата: 2019-06-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1927п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1928п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1931п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1932п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1933п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1934п ДГС Годеч

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1927 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1928 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1931 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1932 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1933 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1934 ДГС Годеч

Дата: 2019-05-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19720 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч

Дата: 2019-05-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19017 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19017 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19016 ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19533 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19534 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19535 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19519 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19536 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537с ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19539 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19540 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538.1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1916 Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1917 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1918 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1919 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1920 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1921 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1922 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1920-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1921-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1923-1 ДГС Троян

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1922-1 ДГС Троян местни търговци

Дата: 2019-05-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Продажба на недвижим имот

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1905-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1906-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1907-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1914 ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:1941-1 ДГС Монтана

Дата: 2019-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19720 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19717 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19719 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19721 ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1921 и 1922 ДЛС Витиня

Дата: 2019-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19012 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19013 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19014 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19015 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19012 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19013 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19016 ДГС Враца

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-04-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19620с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19619 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19619 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19620с ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19505 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19506 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19533 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19534 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19535 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19536 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19519 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19539 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19540 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538 ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19537.1с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19538.1с ДГС Чипровци

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19132 ДГС Берковица - местни търговци

Дата: 2019-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19133 ДГС Берковица - местни търговци

Дата: 2019-04-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:разсадник "Василовци" ДГС Лом

Дата: 2019-04-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1911 ДГС Борима

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2019-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19129 ДГС Берковица

Дата: 2019-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19131 ДГС Берковица

Дата: 2019-03-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2019-03-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:1 позиция ДГС Говежда

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:от 1 до 5 ДГС Враца

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:6 и 7 ДГС Враца

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2019-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1911 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1911 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1910 ДГС Ловеч

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19219 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19220 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19221 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19222 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19223 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19229 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19230 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19224 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19225 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19226 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19227 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1911 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1912 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1913 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1915 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1916 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1916 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19228 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19231 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1910 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1832п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19409 ДГС Монтана

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19210 ДГС Говежда местни търговци

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19211 ДГС Говежда

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19212 ДГС Говежда добив, товарене и подвоз

Дата: 2019-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018 - 1П Д

Дата: 2019-03-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19101 ДГС Своге

Дата: 2019-03-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19715 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19716 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19713 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19715 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19101 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19505 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19506 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19526 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19527 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19528 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19529 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19530 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19531 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19532 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1912 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1913 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1912 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1913 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1914 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1914 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1915 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1915 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1916 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1916 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19126 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19127 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19109 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19128 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19118-1 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19125 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19116 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19130 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19121 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19129 ДГС Берковица

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19124 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19124 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Разсадник ДГС Лом

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19308 ДГС Лом

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19309 ДГС Лом

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19520 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19521 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19522 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19523 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19524 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19525 ДГС Чипровци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1909 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1918 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1917 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1910 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1909 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1910 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1911 ДЛС Русалка

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1917 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1918 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2019-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19407 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19408 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз: 1 ДГС Берковица подвоз

Дата: 2019-02-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз1 2 ДГС Берковица подвоз

Дата: 2019-02-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен

Дата: 2019-02-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924п ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1910 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1911 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1912 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1922 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1923 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1924 ДГС Годеч

Дата: 2019-02-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19532 ДГС Своге

Дата: 2019-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19517 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19518 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19519 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19520 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19521 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19522 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19523 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19524 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19525 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19526 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19527 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19528 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19529 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19530 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19531 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19533 ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19518п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19519п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19520п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19521п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19522п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19523п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19524п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19525п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19526п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19527п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19528п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19529п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19530п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19531п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19532п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19533п ДГС Своге

Дата: 2019-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19614c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19615c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19617c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19614c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19615c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19616c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19617c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19610 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19618 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191020 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191021 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191021 ДГС Мездра

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1907 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1908 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1909 ДГС Черни Осъм

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19406 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:19-01ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2019-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19112 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-01-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19305 ДГС Лом

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2019-01-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1910 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:191113-1 -договаряне ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2019-01-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2019-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1907 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1906 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19151 до П19122 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19105 до П19114 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П19101 до П19104 ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1910 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:Обява за повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в ГТ и сграда

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19118 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1917

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1908

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1907

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1917п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1908п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1907п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч 1905п

Дата: 2018-12-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19201-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191004 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191005 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191019 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191019 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19008 ДГС Враца

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19009 ДГС Враца

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905 ДГС Плевен

Дата: 2018-12-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1903 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1904 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1905 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1906 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1907 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1903-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1904-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1905-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1906-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1907-1 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1908 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1909 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1910 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1911 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1912 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1913 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1914 ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19810-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19106 ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19107 ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19108 ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19109 ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19105п ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19106п ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19107п ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19108п ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19109п ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19110 ДГС Своге

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1906 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1907 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1908 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1909 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19602 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19603 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19604 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19601 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19602 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19603 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19604 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19607 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19608 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19601 ДГС Белоградчик и товарене

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19608 ДГС Белоградчик и товарене

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19609 ДГС Белоградчик и товарене

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19509 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19510 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19511 ДГС Чипровци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19512 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19513 ДГС Чипровци местни търговци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19514 ДГС Чипровци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19515 ДГС Чипровци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19516 ДГС Чипровци

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:търг с тайно наддаване ДГС Борима

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19105 ДГС Своге

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1908 ДГС Плевен

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1909 ДГС Плевен

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:наем имот ДГС Никопол

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1904 ДГС Ловеч местни търговци

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1905 ДГС Ловеч местни търговци

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1906 ДГС Ловеч

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1907 ДГС Ловеч

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1905 ДГС Ловеч местни търговци

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1906 ДГС Ловеч

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1907 ДГС Ловеч

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19101 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19102 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19103 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19104 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19105 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19106 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19107 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19108 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19109 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19110 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19111 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19112 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19113 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19114 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19115 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19116 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19117 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19118 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19119 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19120 ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19201 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19202 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19203 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19207 ДГС Говежда и товарене

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19208 ДГС Говежда товарене

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19209 ДГС Говежда товарене

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19207 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19208 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19209 ДГС Говежда

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:19206 ДГС Говежда местни търговци

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19115 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19117 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1901-1909 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191010 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191011 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191010 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191011 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191012 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191013 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191014 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191015 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191012 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191013 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191014 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191015 ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191016 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191016 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191017 ДГС Мездра и подвоз

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191018 ДГС Мездра и подвоз

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19101 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19103 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19107 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19109 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19111 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19116 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19113 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19113 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19102п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19103п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19104п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19105п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19106п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19107п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19108п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19109п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19110п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19111п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19112п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19113п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19114п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19115п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19116п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19117п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19118п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19119п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19120п ДГС Ботевград

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19110 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19115 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19106 ДГС Берковица

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19112 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19112 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1901 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1902 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1903 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1904 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1905 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1906 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1909 ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1901п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1906п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1905п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1903п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1902п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1904п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1907п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1909п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19101 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19803 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19804 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19805 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19806 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19807 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19809 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19810 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19806-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19807-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19808-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1908п ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19809-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19808 ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19102 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19703 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19705 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19103 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19104 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19105 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19106 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19107 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19109 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19109 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19110 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19112 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19111 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19113 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19114 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19115 ДЛС Витиня

Дата: 2018-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1901 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1902 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1903 Черни Осъм

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1904 Черни Осъм

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1905 Черни Осъм

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1906 Черни Осъм местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1904 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1905 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1906 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1902 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1903 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1907 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1909 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1904-1 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1904-2 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1905-2 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1906-2 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1907-2 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1904 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1905 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1908 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1904 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1905 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1906 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1907 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1908 ДЛС Русалка

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1901 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1908 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19003 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19004 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19005 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19006 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19007 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19003 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19004 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19005 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19006 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19007 ДГС Враца

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19703 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19705 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:имот м.Беклемето ДГС Троян

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19709 местни търговци ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19709 местни търговци ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907 ДГС ПЛевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1901-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1906-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1832 ДГС Годеч договаряне

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1906 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1907 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1908 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1906 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1907 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1908 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1901 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1906 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:6 ДГС Лом

Дата: 2018-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18630 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:13 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:14 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:15 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18540 ДЛС Витиня

Дата: 2018-10-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18541 ДЛС Витиня

Дата: 2018-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18728 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18729 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18730 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1821 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-10-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:парт 1- 20 ДГС Ботевград

Дата: 2018-10-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:3 ,4, 5, 6 ДГС Враца

Дата: 2018-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181045 ДГС Мездра

Дата: 2018-10-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18630 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1829 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1830 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1831 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1832 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1833 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1834 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1835 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1825 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1826 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1827 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1828 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18310 ДГС Лом

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-3 ДГС Монтана

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5 ДГС Лом

Дата: 2018-10-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18842 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18843 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18842п ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18843п ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18944 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18945 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18309 ДГС Лом

Дата: 2018-09-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18148 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181044 Мездра

Дата: 2018-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1819 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-09-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1820 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-09-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18727 ДГС Видин

Дата: 2018-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-09-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1820 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-09-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18828 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18829 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18830 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18831 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18828-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18829-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18830-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18831-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18545с ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18546 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1819 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1818с ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1820 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1821 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1719-1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1818с ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1819 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1820 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1821 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18146 ДГС Берковица

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18147 ДГС Берковица

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1719-1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-02 ДГС Годеч

Дата: 2018-09-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:3 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816-1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181042 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181043 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181043 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 3 4 ДГС Оряхово

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:5 ДГс Оряхово

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-1 ДГС Монтана

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18439

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18022 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18023 ДГС Враца чл.193

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18022 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18024 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:16627 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18629 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18627 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18417 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:4 ДГС Видин

Дата: 2018-08-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Недвижим имот ДГС Борима

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18141с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18139с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18140с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18145 ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 чл.193 от ЗГ ДГС Лом

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18224 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18225 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18226 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:12 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 4 ДГС Лом

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18868 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18869 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18868-п ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18869-п ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18870 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1814 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1815 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1814 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1815 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:11 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18543с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18544с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:3 ДГС Видин

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:5 ДГС Видин

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18614 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18626 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 ДГС Лом

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18740 ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18741 ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18740п ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18741п ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1813 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1813-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18625 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181041 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1819 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-02 ДГС Годеч

Дата: 2018-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302.1.1 ДГС Лом

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3, 4 ДГС Лом

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18308 ДГС Лом

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1824 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1824 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1811 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1820 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1821 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1822 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1823 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18338 ДЛС Витиня

Дата: 2018-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-1 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413-1 Монтана

Дата: 2018-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18415 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18416 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18220-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Горски разсадник "Церови ливади"

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18625 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 чл.193 ДГС Лом

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1810-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1811-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1812-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1813-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1815-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1817 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1818 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1816-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18017 ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18221 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18221 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18222 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18223 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18016 ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18138 м-ци ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18141с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18144 пк-18144-1 ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18143с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18142с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18140с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18139с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18144с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181037 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181037 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181038 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181038 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181039 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181039 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181040 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18623 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18623 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 и 2 ДГС Враца

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:търг с тайно наддаване СЗДП

Дата: 2018-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018-3П Д СЗДП

Дата: 2018-07-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2018-07-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18538.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18538с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18539с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18540с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18541с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18542с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1801 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1802 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ОГТ местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 4 ДГС Лом

Дата: 2018-06-29
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-06-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18826 ДГС Миджур чл.193 от ЗГ

Дата: 2018-06-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Пакет: 18248-18261

Дата: 2018-06-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Пакет: 18239-18247

Дата: 2018-06-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18219 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18220 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18306 ДГС Лом

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18227 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:партиди 1 до 5 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181035 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181036 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2018-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811-1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412 ДГС Монтана

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413 ДГС Монтана

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1819 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18755 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18758 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18759 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18764 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18765 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18766 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18767 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18755-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18758-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18759-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18764-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18765-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18766-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18767-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18760-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18637 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18638 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18639 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18637 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18638 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18639 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:горски разсадник "Церови ливади" гр.Своге

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18820 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18822 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18825 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18820 пк-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18822-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18825-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18823 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18823-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18826 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1815 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1816 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1817 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1818 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1819 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1815 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1816 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1817 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1818 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД ДЛС Витиня

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181034 ДГС Мездра - Без процедура

Дата: 2018-05-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18306 ДГС Лом

Дата: 2018-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18015 ДГС Враца

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1820 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181033 ДГС Мездра

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1821 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1822 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1823 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1824 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1825 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1826 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1820-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1821-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1822-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1823-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1824-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1825-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1826-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18724 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18723 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18722 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18721 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18720 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:Товарене, подвоз ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18720 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18721 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18722 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18723 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18211 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18212 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18215 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18216 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18217 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18218 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18215 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18217 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18218 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1831 ДГС Годеч

Дата: 2018-05-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2018-05-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811 ДГС Ловеч

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811ДГС Ловеч

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18305 ДГС Лом

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18-01 ДГС Монтана

Дата: 2018-05-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536с ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18819 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18817 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18819-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18817-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДУ Шипково

Дата: 2018-04-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2018-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803-1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1806 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1806 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:позиция 1 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Отдаване под наем ДГС Белоградчик

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18639-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18640-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18641-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18639 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18640 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18641 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1816 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-04-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18-01 ДГС Монтана

Дата: 2018-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181106 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181107 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181106 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181107 ДГс Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-1 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1813 пк-1 ДГД Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1814 пк 1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1815 пк- ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1816 пк-1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1817 пк-1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1813 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1814 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1815 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1816 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1817 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1818 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛУ Русалка

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1822 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1823 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1824 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1825 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1826 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1827 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1822п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1824п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1825п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1826п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1827п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18215 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18220 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18221 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:от 1814 до 1828 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18222 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18226 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18227 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18229 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18230 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18232 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18233 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18234 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18235 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18236 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181024 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181025 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181025 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181026 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181026 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181028 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181028 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181029 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181029 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181030 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181030 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181031 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181032 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181027 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181027 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1814 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1814 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18203-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18202-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803-1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1810 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1811 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1810-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1811-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1815 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1816 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:Позиция 1 ДГС Годеч

Дата: 2018-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18304 местни търговци ДГС Лом

Дата: 2018-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18536 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18536 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430 ДГС Своге

Дата: 2018-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1813 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1813 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18124с ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18133 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18124с ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1812 ДЛС Русалка местно търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1812 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18129 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18135 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18117 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18121 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18126 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18127 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18128 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18130 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1810 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1811 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18408 ДГС Монтана

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18409 ДГС Монтана

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18119 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18120 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18123 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18125 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18131 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18132 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18133 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18135 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18530 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18531 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18534.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18532 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18533 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18534 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018 - 2П Д

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18418п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18419п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18420п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18421п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18422п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18423п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18424п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18426п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18427п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18428п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18429п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18431п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18432п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18433п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18434п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18435п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18101 ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18102 ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18617 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18618 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18619 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18620 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18621 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18622 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18615 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18616 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18620 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18621 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18617 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18618 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18619 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18622 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:2 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18011 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18012 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18013 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18802 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18814 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18816 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18816 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18808 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2018-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2018-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2018 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18716 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18717 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18718 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18719 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18716 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18717 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18419 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18420 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18421 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18422 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18423 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18424 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18425 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18426 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18427 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18428 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18429 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18431 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18432 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18433 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18434 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18435 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18418 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1805 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1806 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1807 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181021 добив по чл.27, ал.1, т.4 ДГС Мездра

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181104 местни търговци ДГС Оряхово

Дата: 2018-02-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-01 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1813 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1, 2, 3, 4 ДГС Враца

Дата: 2018-02-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2018-02-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:подвоз в 1-ви и 2-ри ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:подвоз в 3-ти и 4-ти ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1811, 1812, 1813 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18116 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18117 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18406 ДГС Монтана

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18407 ДГс Монтана

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18106-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018г. - ДУ -ЧУКАВА

Дата: 2018-01-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18110 договаряне ДГС Своге

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18810 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18810-2 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811-2 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18813-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18813 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДЛС Русалка

Дата: 2018-01-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1802 ДЛС Русалка

Дата: 2018-01-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1808 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1811 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18103п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18109п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18111п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18112п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18113п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18613 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18163 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18614 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18711 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18712 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18713 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18711 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18712 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18713 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1813 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18103 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18401-1 ДГС Монтана

Дата: 2017-12-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18101-п18104 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18105-п18120 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18121-п18130 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18131-п18138 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:Обява-повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот -ДГС Троян

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот Рибарник-Скакля, ДГС Своге

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18004 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18005 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18006 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18007 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18008 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18009 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18010 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18004 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18005 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18006 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18007 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18008 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18009 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18010 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302.2 ДГС Лом

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1808 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1809 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1810 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1811 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1808 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1810 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1811 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1809 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18501 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18502 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18503 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18504 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18505 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302 ДГС Лом

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18510 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18511 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18512 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18201 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект: 18202 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18203 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18206 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18207 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18208 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18209 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18206 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18207 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18209-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210-2 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18208 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18506 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18507 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18507 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18508 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18511 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18512 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181102 местни търговци ДГС Оряхово

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18301 местни търговци ДГС Лом

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18510 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1804п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1809п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1810п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1812п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1814п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1802 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1803 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1804 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1805 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1806 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1807 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1803 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1804 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1805 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1806 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1807 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18103 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18108 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18109 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18110 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18111 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18112 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18113 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18114 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18101 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18102 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18104 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17917 ДГС Враца

Дата: 2017-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1816ст ДГС Годеч

Дата: 2017-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18101 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18102 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:10103 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18104 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18114 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18115 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18105 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18106 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18107 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18108 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18109 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18110 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18111 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18112 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18113 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1801-1810 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1801 местни търговци ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1802 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1801 местни търговци ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1802 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1803 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1804 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1805 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1806 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1807 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1808 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1809 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1806-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1807-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1808-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1809-1 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1801 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1802 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1803 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1804 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1805 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1804 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1809 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1810 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811 ДГ