Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:имот м.Беклемето ДГС Троян

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19709 местни търговци ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19709 местни търговци ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907 ДГС ПЛевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1901-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1906-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1907-1 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1832 ДГС Годеч договаряне

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1906 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1907 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1908 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1906 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1907 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1908 ДГС Борима местни търговци

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1901 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1902 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1903 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1904 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1905 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1906 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2018-11-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:6 ДГС Лом

Дата: 2018-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18630 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:13 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:14 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:15 ДГС Никопол

Дата: 2018-11-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18540 ДЛС Витиня

Дата: 2018-10-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18541 ДЛС Витиня

Дата: 2018-10-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18728 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18729 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18730 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1821 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-10-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:парт 1- 20 ДГС Ботевград

Дата: 2018-10-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:3 ,4, 5, 6 ДГС Враца

Дата: 2018-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181045 ДГС Мездра

Дата: 2018-10-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18630 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1829 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1830 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1831 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1832 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1833 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1834 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1835 ДГС Троян

Дата: 2018-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1825 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1826 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1827 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1828 ДГС Борима

Дата: 2018-10-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18310 ДГС Лом

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-3 ДГС Монтана

Дата: 2018-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5 ДГС Лом

Дата: 2018-10-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18842 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18843 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18842п ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18843п ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18944 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18945 ДГС Ботевград

Дата: 2018-09-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18309 ДГС Лом

Дата: 2018-09-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18148 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181044 Мездра

Дата: 2018-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1819 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-09-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1820 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-09-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18727 ДГС Видин

Дата: 2018-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-09-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1820 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-09-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18828 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18829 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18830 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18831 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18828-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18829-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18830-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18831-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18545с ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18546 ДГС Чипровци

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1819 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1818с ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1820 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1821 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1719-1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1818с ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1819 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1820 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1821 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18146 ДГС Берковица

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18147 ДГС Берковица

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1719-1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-09-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-02 ДГС Годеч

Дата: 2018-09-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:3 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816-1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181042 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181043 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181043 ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 3 4 ДГС Оряхово

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:5 ДГс Оряхово

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-1 ДГС Монтана

Дата: 2018-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18439

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18022 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18023 ДГС Враца чл.193

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18022 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18024 ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:16627 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18629 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18627 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18417 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:4 ДГС Видин

Дата: 2018-08-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Недвижим имот ДГС Борима

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18141с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18139с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18140с ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18145 ДГС Берковица

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 чл.193 от ЗГ ДГС Лом

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18224 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18225 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18226 ДГС Говежда

Дата: 2018-08-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:12 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 4 ДГС Лом

Дата: 2018-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18868 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18869 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18868-п ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18869-п ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18870 ДГС Своге

Дата: 2018-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1814 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1815 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1814 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1815 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1816 ДГС Ловеч

Дата: 2018-08-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:11 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18543с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18544с ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:3 ДГС Видин

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:5 ДГС Видин

Дата: 2018-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18614 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18626 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 ДГС Лом

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18740 ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18741 ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18740п ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18741п ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1813 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1813-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18625 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-08-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181041 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1819 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-02 ДГС Годеч

Дата: 2018-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302.1.1 ДГС Лом

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3, 4 ДГС Лом

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2018-07-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1 ДГС Троян

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ДГС Годеч

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18308 ДГС Лом

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1824 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1824 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1811 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1820 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1821 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1822 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1823 ДГС Борима

Дата: 2018-07-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18338 ДЛС Витиня

Дата: 2018-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-1 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413-1 Монтана

Дата: 2018-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18415 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18416 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18220-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Горски разсадник "Церови ливади"

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18625 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 чл.193 ДГС Лом

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1810-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1811-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1812-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1813-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1815-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1817 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1818 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1816-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18017 ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18221 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18221 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18222 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18223 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18016 ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18138 м-ци ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18141с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18144 пк-18144-1 ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18143с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18142с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18140с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18139с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18144с ДГС Берковица

Дата: 2018-07-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181037 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181037 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181038 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181038 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181039 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181039 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181040 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18623 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18623 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18624 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 и 2 ДГС Враца

Дата: 2018-07-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:търг с тайно наддаване СЗДП

Дата: 2018-07-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018-3П Д СЗДП

Дата: 2018-07-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2018-07-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537.1 Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18538.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18537с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18538с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18539с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18540с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18541с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18542с ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1801 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1802 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ОГТ местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2018-07-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 4 ДГС Лом

Дата: 2018-06-29
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-06-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18826 ДГС Миджур чл.193 от ЗГ

Дата: 2018-06-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Пакет: 18248-18261

Дата: 2018-06-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Пакет: 18239-18247

Дата: 2018-06-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18219 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18220 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18306 ДГС Лом

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18227 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:партиди 1 до 5 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181035 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181036 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2018-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811-1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412 ДГС Монтана

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18413 ДГС Монтана

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1819 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18755 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18758 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18759 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18764 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18765 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18766 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18767 ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18755-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18758-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18759-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18764-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18765-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18766-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18767-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18760-п ДГС Своге

Дата: 2018-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18637 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18638 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18639 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18637 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18638 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18639 ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:горски разсадник "Церови ливади" гр.Своге

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18820 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18822 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18825 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18820 пк-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18822-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18824-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18825-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18823 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18823-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18826 ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1815 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1816 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1817 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1818 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1819 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1815 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1816 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1817 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1818 ДГС Борима

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД ДЛС Витиня

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181034 ДГС Мездра - Без процедура

Дата: 2018-05-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18306 ДГС Лом

Дата: 2018-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18015 ДГС Враца

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1820 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181033 ДГС Мездра

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1821 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1822 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1823 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1824 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1825 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1826 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1820-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1821-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1822-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1823-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1824-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1825-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1826-1 ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18724 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18723 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18722 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18721 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18720 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:Товарене, подвоз ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18720 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18721 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18722 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18723 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1818 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18211 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18212 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18215 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18216 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18217 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18218 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18214 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18215 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18217 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18218 ДГС Говежда

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛС Русалка

Дата: 2018-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1831 ДГС Годеч

Дата: 2018-05-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2018-05-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811 ДГС Ловеч

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1811ДГС Ловеч

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18305 ДГС Лом

Дата: 2018-05-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18-01 ДГС Монтана

Дата: 2018-05-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18524 ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535с ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536с ДГС Чипровци

Дата: 2018-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18819 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18817 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18819-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18818-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18817-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДУ Шипково

Дата: 2018-04-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2018-04-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803-1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1806 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1806 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:позиция 1 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Отдаване под наем ДГС Белоградчик

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18639-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18640-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18641-п ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18639 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18640 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18641 ДГС Своге

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1816 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-04-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18-01 ДГС Монтана

Дата: 2018-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181106 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181107 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181106 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181107 ДГс Оряхово

Дата: 2018-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-1 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1813 пк-1 ДГД Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1814 пк 1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1815 пк- ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1816 пк-1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1817 пк-1 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1813 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1814 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1815 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1816 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1817 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1818 ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1 ДЛУ Русалка

Дата: 2018-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1822 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1823 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1824 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1825 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1826 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1827 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1822п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1824п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1825п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1826п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1827п ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18215 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18220 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18221 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:от 1814 до 1828 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18222 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18226 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18227 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18229 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18230 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18232 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18233 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18234 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18235 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18236 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181024 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181025 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181025 ДГС Мездра местни търговци

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181026 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181026 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181028 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181028 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181029 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181029 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181030 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181030 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181031 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181032 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181027 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181027 ДГС Мездра

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2018-04-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1814 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1814 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18203-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18202-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803-1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1810 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1811 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1810-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1811-1 ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1813 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1814 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1815 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1816 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1817 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:Позиция 1 ДГС Годеч

Дата: 2018-03-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18304 местни търговци ДГС Лом

Дата: 2018-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18536 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18536 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430 ДГС Своге

Дата: 2018-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1813 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1813 ДЛС Русалка

Дата: 2018-03-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-03-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18124с ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18133 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18124с ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1812 ДЛС Русалка местно търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1812 ДЛС Русалка местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18118 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18129 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18135 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18117 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18121 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18126 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18127 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18128 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18130 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1810 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1811 ДГС Плевен

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18408 ДГС Монтана

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18409 ДГС Монтана

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18119 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18120 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18123 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18125 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18131 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18132 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18133 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18135 ДГС Берковица

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18529 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18530 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18531 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18534.1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18532 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18533 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18534 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18535 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18536 ДГС Чипровци

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018 - 1П Д

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018 - 2П Д

Дата: 2018-03-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18418п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18419п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18420п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18421п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18422п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18423п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18424п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18426п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18427п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18428п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18429п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18431п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18432п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18433п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18434п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18435п ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18101 ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18102 ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18617 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18618 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18619 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18620 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18621 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18622 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18615 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18616 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18620 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18621 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18617 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18618 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18619 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18622 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:1 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:2 ДГС Ботевград

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18011 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18012 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18013 ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18802 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18814 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18816 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18816 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18808 ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2018-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2018-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2018 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18716 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18717 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18718 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18719 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18716 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18717 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18419 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18420 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18421 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18422 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18423 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18424 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18425 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18426 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18427 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18428 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18429 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18430 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18431 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18432 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18433 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18434 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18435 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18418 ДГС Своге

Дата: 2018-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1805 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1806 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1807 ДГС Черни Осъм

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181021 добив по чл.27, ал.1, т.4 ДГС Мездра

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2018-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181104 местни търговци ДГС Оряхово

Дата: 2018-02-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:18-01 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1813 ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1, 2, 3, 4 ДГС Враца

Дата: 2018-02-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2018-02-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:подвоз в 1-ви и 2-ри ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:подвоз в 3-ти и 4-ти ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1811, 1812, 1813 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18116 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18117 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18406 ДГС Монтана

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18407 ДГс Монтана

Дата: 2018-01-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18106-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018г. - ДУ -ЧУКАВА

Дата: 2018-01-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18110 договаряне ДГС Своге

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18810 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18810-2 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811-2 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18813-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18821-1 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18813 ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДЛС Русалка

Дата: 2018-01-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1802 ДЛС Русалка

Дата: 2018-01-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1808 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1811 ДГС Лесидрен

Дата: 2018-01-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18103п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18109п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18111п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18112п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18113п ДГС Своге

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18613 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18611 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18612 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18163 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18614 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-01-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18711 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18712 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18713 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18711 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18712 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18713 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1813 ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808п ДГС Годеч

Дата: 2018-01-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18103 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18401-1 ДГС Монтана

Дата: 2017-12-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18101-п18104 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18105-п18120 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18121-п18130 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п18131-п18138 ДЛС Витиня

Дата: 2017-12-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:Обява-повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот -ДГС Троян

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот Рибарник-Скакля, ДГС Своге

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18004 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18005 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18006 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18007 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18008 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18009 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18010 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18004 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18005 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18006 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18007 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18008 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18009 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:18010 ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302.2 ДГС Лом

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111п ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1808 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1809 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1810 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1811 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1808 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1810 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1811 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1809 ДЛС Русалка

Дата: 2017-12-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18501 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18502 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18503 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18504 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18505 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302 ДГС Лом

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18510 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18511 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18512 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18201 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект: 18202 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18203 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18204 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18206 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18207 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18208 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18209 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18206 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18207 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18209-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18210-2 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18208 ДГС Говежда

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18506 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18507 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18507 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18508 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18511 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18512 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:181102 местни търговци ДГС Оряхово

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18301 местни търговци ДГС Лом

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18510 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1804п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1809п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1810п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1812п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1814п ДГС Годеч

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1802 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1803 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1804 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1805 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1806 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1807 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1803 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1804 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1805 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1806 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1807 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18103 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18108 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18109 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18110 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18111 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18112 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18113 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18114 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18101 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18102 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:18104 ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17917 ДГС Враца

Дата: 2017-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1816ст ДГС Годеч

Дата: 2017-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18101 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18102 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:10103 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18104 местни търговци ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18114 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18115 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18105 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18106 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18107 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18108 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18109 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18110 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18111 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18112 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18113 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1801-1810 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1801 местни търговци ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1802 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1801 местни търговци ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1802 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1803 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1804 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1805 ДГС Ловеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1806 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1807 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1808 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1809 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1806-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1807-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1808-1 местни търговци ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1809-1 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1801 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1802 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1803 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1804 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1805 ДГС Плевен

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1802 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1804 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1805 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1806 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1807 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1808 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1809 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1810 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1811 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1812 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1813 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1814 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181003 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181004 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181005 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181006 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181007 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181008 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181009 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181010 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181011 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181012 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181013 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181014 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181015 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181016 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181017 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181018 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181019 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181020 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181003 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181004 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181005 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181006 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181007 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181008 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181009 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181010 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181011 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181012 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181013 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181014 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181015 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181016 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181017 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181018 ДГС Мездра

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18103 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18212 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18213 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18214 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18215 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18216 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18217 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18218 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18219 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18220 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18221 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18222 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18223 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1801 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1802 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1803 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1807 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18107 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18109 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18110 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18111 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18112 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18115 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18116с ДГС Берковица

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1805 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1806 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1808 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1809 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1810 местни търговци ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1801 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1802 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1804 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1807

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:20 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1803 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1804 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1805 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1806 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1807 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1808 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1809 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1810 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1801 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1802 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1803-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1804-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1805-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1806-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1807-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1808-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1809-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1810-1 ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18601 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18602 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18604 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18605 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18606с ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18610 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1801 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1802 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1803 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1804 местни търговци ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18405 ДГС Монтана

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18107 пк-1 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18107 пк-2 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18104 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18105 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18108 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18103 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18102 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18101 ДГС Берковица

Дата: 2017-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18804 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18805 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18806 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18801 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18802 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18803 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18401 ДГС Монтана

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18402 ДГС Монтана

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18403 ДГС Монтана

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18601 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18602 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18603 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18604 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18605 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18606 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18610 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:18609 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18807 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18808 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18810 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18811 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18804-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18805-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18806-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1802 местни търговци чл.38 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1801-1 местни търговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1801-2 местни тътговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1802-1 местни търговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1802-2 местни търговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1803-2 местни търговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1804-2 местни търговци ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1803-1 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1804-1 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5, 6 ДГС Лом

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17-1 ОГТ ДГС Годеч

Дата: 2017-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1727 ДГС ЛЕСИДРЕН

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1729 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1730 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1803 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1804 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1805 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1801 местни търговци чл.38 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1806 ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18702 ДГС Видин

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1801 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1802 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1803 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1801 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1802 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1803 местни търговци ДГС Борима

Дата: 2017-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18701 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18702 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18703 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18704 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18705 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18706 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18707 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18708 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18709 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18710 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18703 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18704 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18705 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18706 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18707 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18708 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18709 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18710 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:7 ДГС Лом

Дата: 2017-11-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17731 ДГС Видин

Дата: 2017-11-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17731 ДГС Видин

Дата: 2017-11-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:4 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17646 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17645 ДЛС Витиня

Дата: 2017-11-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1719 ДГС Русалка

Дата: 2017-11-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1720 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1720 ДЛС Русалка

Дата: 2017-11-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:Търг ДГС Троян

Дата: 2017-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17161 ДГС Берковица

Дата: 2017-10-31
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:Търг-2017г. ДГС Никопол

Дата: 2017-10-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17629 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-10-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17630 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1729 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1730 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1731 ДГс Лесидрен

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1732 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1, 2 ДГс Черни Осъм

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2017-1П

Дата: 2017-10-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:1партида ДГС Говежда

Дата: 2017-10-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:4 ДГС Видин

Дата: 2017-10-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1738ст ДГС Годеч

Дата: 2017-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17234 ДГС Говежда

Дата: 2017-10-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:5, 6, 7 ДГС Лом

Дата: 2017-10-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1732ст ДГС Годеч

Дата: 2017-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1735ст ДГС Годеч

Дата: 2017-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1736ст ДГС Годеч

Дата: 2017-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1737ст ДГС Годеч

Дата: 2017-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171036 ДГС Мездра

Дата: 2017-10-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1705-1 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1728 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:16 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:17 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:18 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:19 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17159 ДГС Берковица

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17160 ДГС Берковица

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-3 ДГС Монтана

Дата: 2017-10-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:8 ДГС Плевен

Дата: 2017-10-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:Метален навен ДГС Миджур

Дата: 2017-10-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1726 ДГС Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1727 ДГС Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1728 ДГс Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1729 ДГС Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1730 ДГС Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1731 ДГС Троян

Дата: 2017-10-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17940 ОГТ ДГС Враца

Дата: 2017-10-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1727 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1726 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1717 ДГС Никопол

Дата: 2017-10-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:3 ДГС Ловеч

Дата: 2017-10-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17230 ДГс Говежда

Дата: 2017-10-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17225-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-10-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1721 ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-10-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17-03 ДГС Годеч

Дата: 2017-10-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171035 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-10-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171035 ДГс Мездра

Дата: 2017-10-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1721 ОГТ, ДГТ ДГС Ловеч

Дата: 2017-10-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:3 ДГС Мездра

Дата: 2017-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17503 ДГС Чипровци

Дата: 2017-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17158 ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17158 пк-1 ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17154с местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17155ц местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17156с ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17153с ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17157с ДГС Берковица

Дата: 2017-09-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:7 ДГС Плевен

Дата: 2017-09-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17619 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17627 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-09-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17626 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-09-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17-2 ДГС Монтана

Дата: 2017-09-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17538 DLS Vitinq

Дата: 2017-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17539 DLS Vitinq

Дата: 2017-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17536 DLS Vitinq mestni turgovci

Дата: 2017-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17537 DLS Vitinq mestni turgovci

Дата: 2017-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17152 DGS Berkovica

Дата: 2017-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17828 ДГС Миджур

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17821 подвоз ДГС Миджур

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:1 ДГС Миджур

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1730ст ДГС Годеч

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1731ст ДГС Годеч

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1732ст ДГС Годеч

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1703 ДЛС Русалака

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1717 ДЛС Русалка

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1717 ДЛС Русалка

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17829 ДГС Миджур

Дата: 2017-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17730

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17730

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17729

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1703

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1725

Дата: 2017-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17686 ДГС Своге

Дата: 2017-09-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17-03 ДГС Годеч

Дата: 2017-09-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 почвоподготовка ДГС Оряхово

Дата: 2017-09-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 Разсадниково производство ДГС Оряхово

Дата: 2017-09-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:15 Почвоподготовка ДГС Никопол

Дата: 2017-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:15151 местни търговци ДГС Берковица

Дата: 2017-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17150с ДГС Берковица

Дата: 2017-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17151 пк-1 ДГС Берковица

Дата: 2017-08-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:3 почвоподготовка ДГС Ловеч

Дата: 2017-08-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:4 почвоподготовка, залесяване ДГС Ловеч

Дата: 2017-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ОГ 17-1 ОГТ ДГС ГОДЕЧ

Дата: 2017-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17415 ДГС Монтана

Дата: 2017-08-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17824 ДГС Миджур

Дата: 2017-08-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17825 ДГС Миджур

Дата: 2017-08-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17826 ДГс Миджур

Дата: 2017-08-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17727 ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17728 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17727 ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17728 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:1 - почистване на площи, залесяване , почвоподготовка, отглеждане

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171042п ДГС Ботевград

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:16307 ДГС Лом

Дата: 2017-08-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17308 ДГС Лом

Дата: 2017-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17226 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17227 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17228 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17229 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17228 пк-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17228 пк-2 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17229 пк-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17229 пк-2 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17218 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17219 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17220 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17221 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17222 ДГс Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17223 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17224 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17225 ДГС Говежда

Дата: 2017-08-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17-03 ДГС Годеч , почистване на сечища и почвоподготовка

Дата: 2017-08-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:14 почвоподготовка, залесяване

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17932 ДГС Враца

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17931 ДГС Враца

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17929 ДГС Враца

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17930 ДГС Враца

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17931 , товарене на ТИР ДГС Враца

Дата: 2017-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171030с процедура по чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2017-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171034 ДГС Мездра

Дата: 2017-08-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17-03 Почистване на, площи, почвоподготовка, залесяване, попълване

Дата: 2017-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1725 ДГС Лесидрен подвоз, и претоварване

Дата: 2017-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17584 ДГС СВОГЕ

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17585 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17581 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17580 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17583 ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17582 ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17579 ДГс Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17578 ДГС Своге

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 почвоподготовка ДГС Плевен

Дата: 2017-08-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17623 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17624с ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект: 17414 ДГС Монтана

Дата: 2017-07-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17624с ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:16625с ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1718 DGS Cherni Osum

Дата: 2017-07-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1719 DGS Cherni Osum

Дата: 2017-07-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1720 DGS Cherni Osum

Дата: 2017-07-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171143 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171144 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171145 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171146 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171148 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:141147

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171149 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171150 ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17536 ДЛС Витиня

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171042 DGS Botevgrad

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1712 ДГС Никопол

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1713 ДГС Никопол

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1714 ДГС Никопол

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1715 ДГС Никопол

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1716 ДГС Никопол

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17148 ДГС Берковица

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17149 ДГС Берковица

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17725 ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17726 ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17726 ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17413 ДГС Монтана

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1728 ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1728п ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1722ст ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1723ст ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1725ст ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1726ст ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1727ст ДГС Годеч

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1714 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1715 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1716 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1714 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1715 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1716 ДГС Борима

Дата: 2017-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1722 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1723 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1722 пакет 1 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1723 пакет 1 ДГс Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1717 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1718 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1719 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1720 ДГС Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1721 ДГс Троян

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1725 ДГС Лесидрен

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1726 добив и кастрене ДГС Лесидрен

Дата: 2017-07-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17819 ДГС Миджур

Дата: 2017-07-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17820 ДГС Миджур

Дата: 2017-07-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17823 ДГС Миджур

Дата: 2017-07-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17822-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-07-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1719 ДГС Ловеч

Дата: 2017-07-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1720 ДГС Ловеч

Дата: 2017-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171031с процедура по чл.27, ал.1, т.3 ДГС Мездра

Дата: 2017-07-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:Позиция 1 товарене, подвоз разтоварване ДГС Монтана

Дата: 2017-07-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17137 пакет 1 ДГС Берковица

Дата: 2017-07-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1718 ДГс Ловеч

Дата: 2017-07-04
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1718 ДГС Ловеч

Дата: 2017-07-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17619 Добив, извоз, подвоз и товарене на Тир ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17620 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17621 ДГс Белоградчик

Дата: 2017-07-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17622с ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17622 ДГС Белоградчик

Дата: 2017-07-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17306 ДГС Лом

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17307 добив и товарене ДГС Лом

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17503 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17528 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17535с ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17536 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17537 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17538 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17539 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17540с ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17541 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17542 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17543 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17544 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17545с ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17546 ДГС Чипровци

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17928 добив и подвоз ДГС Враца

Дата: 2017-06-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17927 ДГС Враца

Дата: 2017-06-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171032 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-06-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171032 местни търговци ДГС Мездра

Дата: 2017-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171033 ДГС Мездра

Дата: 2017-06-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171033 подвоз ДГС Мездра

Дата: 2017-06-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 почвоподготовка ДГс Видин

Дата: 2017-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1715 ДГС Плевен

Дата: 2017-06-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17925 ДГС Враца

Дата: 2017-06-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:ОГ 17-1 ДГС Годеч

Дата: 2017-06-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГс Оряхово

Дата: 2017-06-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1712 ДГС Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1713 Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1714 Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1715 Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1716 Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1701-1 Черни Осъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1717 ЧерноОсъм

Дата: 2017-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17465 ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17466 ДГс Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17467 ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17468 ДГс Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17469 ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17471 ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17476 ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17477 ДГс Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17472 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17470 местни търговци ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17473 добив и подвоз ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17474 добив и подвоз ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17475 добив и подвоз ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17473п ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17474п ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17475п ДГС Своге

Дата: 2017-06-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17816-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:18616-2 ДСГ Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17817-1 ДГС Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17816 Подвоз ДГС Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17817 ДГС Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17818 ДГС Миджур

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1724 ДГС Годеч

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1724п ДГС Годеч

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1722ст ДГС Годеч

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1723ст ДГс Годеч

Дата: 2017-06-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 почвоподготовка ДГС Плевен

Дата: 2017-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17215-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-06-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17216-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17217-1 ДГС Говежда

Дата: 2017-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17217-1 пакет 17217-11 ДГС Говежда

Дата: 2017-06-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17217-1 пакет 17217-12 ДГС Говежда

Дата: 2017-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17941 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17829 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17830 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17831 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17832 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17833 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17834 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17835 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17836 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17837 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17838 ДГс Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17839 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17840 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:4 ДГС Лом отглеждане , кастрене, изораване

Дата: 2017-06-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1722 до 1731

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17411 ДГС Монтана

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17410-1 ДГС Монтана

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17409-2 ДГС Монтана

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17717 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17718 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17719 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17720 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17721 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17722 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17724 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17716 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17717 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17718 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17719 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17720 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17721 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17722 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17723 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17724 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17716 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС ВитиняТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества

Дата: 2017-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17909 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17917 ДГС Враца , Добив, Подвоз, Претоварване

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17923 ДГС Враца, Добив, Подвоз, Претоварване

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17924 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17925 ДГС Враца , чл.193 от ЗГ

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17926 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17918 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17919 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17920 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17921 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17922 ДГС Враца

Дата: 2017-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712 ОГТ

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17701

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1708 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1713 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1709 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1710 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1711 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1712 ДГС Борима

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:12 - отглеждане на култури

Дата: 2017-05-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:13 - почвоподготовка

Дата: 2017-05-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17215

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17216

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17217

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17217

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:2 почвоподготовка

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:3 почвоподготовка

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1709-1

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1711-1

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1718

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1719

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1720

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1721

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1722

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1723

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1724

Дата: 2017-05-15
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:Търг с тайно наддаванеза продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Дата: 2017-05-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17503

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17518

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17519

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17520с

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17521

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17522

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17523

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17524

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17525

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17526

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17527

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17528

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17529

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17530

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17531с

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17532с

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17533

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:17534

Дата: 2017-05-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 почвоподготовка

Дата: 2017-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 отглеждане на млади насаждения

Дата: 2017-05-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17129

Дата: 2017-05-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17143с

Дата: 2017-05-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17144с

Дата: 2017-05-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17147с

Дата: 2017-05-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17351

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17352

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17353

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17354

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17355

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17356

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17362

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17357

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17360

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17361

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17364 местни търговци

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17358 добив и подвоз

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17359

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17363

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17358п

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17250п

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1715

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1717

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1717

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1712

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1715

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1716

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1712-1

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1713-1

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1713

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1714

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1715-1

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1716-1

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1705

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1717

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1718

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1714-1

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1716

Дата: 2017-05-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17814-2

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17814-1

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17815

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17814 Товарене, транспортиране/подвоз, разтоварване

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17322 местни търговци

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17321 местни търговци

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17323 местни търговци

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17324

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17325

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17326

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17327

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17328

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17329

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17330

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17331

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17332

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17333

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17212

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17213

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17214

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17213-1

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17213-2

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17214-1

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17214-2

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17214-3

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17213-3

Дата: 2017-04-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17723

Дата: 2017-04-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17721

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17720

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17619

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17722

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17724

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17725

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17726

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17727

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17728

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:4 почвоподготовка, залесяване

Дата: 2017-04-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17302.1

Дата: 2017-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171018

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171018

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171019 местни търговци

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171019 местни търговци

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171020 местни търговци

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171020 местни търговци

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171022

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171021

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171023

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171024

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171025 с включен подвоз

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171026

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171027

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171028

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171027

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171028

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171029

Дата: 2017-04-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17811-1

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17813 чл.193

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17812

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17810

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17809

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17808

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17811

Дата: 2017-04-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1708

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1709

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1710

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1711

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17715

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17715

Дата: 2017-04-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1

Дата: 2017-04-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17304

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17305

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1701

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1703

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1706

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1711

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1701

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1706

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1711

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1715

Дата: 2017-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17914

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17915

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17916

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17917

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17911

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17912

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17913

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17914

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17916

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17917

Дата: 2017-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1713

Дата: 2017-03-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1712п

Дата: 2017-03-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1713п-1

Дата: 2017-03-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1721ст

Дата: 2017-03-31
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1, 2

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17401п

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17404п

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17405п

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17130 местни търговци

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17126

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17128

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17131

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17132

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17133

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17134

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17137

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17127

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17129

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17136

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17138с

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17139с

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17130 пакет 1

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17133

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:17132 пакет 1

Дата: 2017-03-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Обособена позиция 1

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17617

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17618

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17617

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17618

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:р-к Мърчево

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1705

Дата: 2017-03-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1, 2, 3

Дата: 2017-03-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171015с

Дата: 2017-03-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1714

Дата: 2017-03-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17611c

Дата: 2017-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17612c

Дата: 2017-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17614c

Дата: 2017-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17615c

Дата: 2017-03-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:171616c

Дата: 2017-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17209

Дата: 2017-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17210

Дата: 2017-03-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17211

Дата: 2017-03-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:17209 пакет 1

Дата: 2017-03-15
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:партиди от 1 до 20

Дата: 2017-03-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1709-2

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 - Почвоподготовка

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 - Почвоподготовка

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 - Кастрене

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 - Кастрене

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 - Кстрене

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 - Отглеждане

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 - Отглеждане

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:11-Отглеждане

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17101

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17102

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип:
Стопанство:
Обект:

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:172001 до 172003 партиди

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:1

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17807С

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17227

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17228

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17230

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17231

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17232

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17233

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17234

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17235

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17236

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17237

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17238

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17239

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17240

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17241

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17242

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17243

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17244

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17245

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17246

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17247 местни търговци

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17248

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17249

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17250 подвоз и претоворване

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17229

Дата: 2017-03-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17703-1

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17212 мецтни търговци

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17213 местни търговци

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17214 местни търговци

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17215

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17216

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17217

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17218

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17219

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17220

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1708

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1709

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1708-1

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1708-2

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1709-1

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1710

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1711

Дата: 2017-03-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1713

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1712

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1712п-1

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1713п-1

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1710

Дата: 2017-03-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1712

Дата: 2017-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1713

Дата: 2017-03-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1714

Дата: 2017-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17408п местни търговци

Дата: 2017-03-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:109

Дата: 2017-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17408

Дата: 2017-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:Залесяване,попълване,отглеждане в Обект 1

Дата: 2017-03-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171016

Дата: 2017-02-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171017

Дата: 2017-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:17909

Дата: 2017-02-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Почистване,залесяване,отглеждане в Обект 1

Дата: 2017-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17406-1

Дата: 2017-02-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Залесяване,отглеждане в Обект 1

Дата: 2017-02-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1708

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1709

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1711

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1712

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1713

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712

Дата: 2017-02-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1710ст

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1714ст

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1702

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1704

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1709

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1715

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1716

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1717

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1718

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1719

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1720

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1702п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1704п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1709п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1715п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1716п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1717п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1718п

Дата: 2017-02-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:17607c

Дата: 2017-02-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17701

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17709

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17710

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17711

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17713

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17714

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17709

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17710

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17711

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Почво.,попъл.,залес.,отглеждане в Обект 1

Дата: 2017-02-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17506

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17507

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17508

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17509

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17510

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17511

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17512

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17513

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17514

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17515

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17516

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17517

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17518

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17401

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17402

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17403

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17404

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17405

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:Отглеждане в Обект 1,2,3

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:Почвоподготовка,залесяване,отглеждане в Обект 1/2017

Дата: 2017-02-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17609c

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17610c

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17611c

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17612c

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17613c

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1702

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1712

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1714

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1715

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1716

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1717

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1718

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1713

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:почистване,почвоподготовка,залесяване в Обект 1

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Отглеждане в Обект 2

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Отглеждане в Обект 3

Дата: 2017-02-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1719-1721

Дата: 2017-02-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:Търг

Дата: 2017-02-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1708

Дата: 2017-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1709

Дата: 2017-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1710

Дата: 2017-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1711

Дата: 2017-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17106-1

Дата: 2017-01-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17121п

Дата: 2017-01-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17123п

Дата: 2017-01-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17124п

Дата: 2017-01-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:17125п

Дата: 2017-01-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Обява

Дата: 2017-01-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17406

Дата: 2017-01-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17606

Дата: 2017-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17605

Дата: 2017-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17607

Дата: 2017-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1703

Дата: 2017-01-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1701

Дата: 2017-01-05
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1701

Дата: 2016-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1702

Дата: 2016-12-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1707-1718

Дата: 2016-12-22
По записа на страница | Отиди на страница