Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Оряхово

Дата: 2017-12-01
Обект № 181102 местни търговци ДГС Оряхово

Дата на провеждане: 2017-12-20

Описание:Документи
04392017011612_orqh.secshishte.181102.m-ci.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2017-12-21 09:05:00
Протоколи на комисии 2017-12-21 09:00:00
Договори 2018-01-05 13:05:00

<-- Обратно към процедури