Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-04
Обект № 18101п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-12-28

Описание:Документи
22382017041512_botevgrad.prog.k.18101p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-01-04 10:55:00
Разяснения 2018-01-08 12:00:00
Договори 2018-01-19 10:00:00

<-- Обратно към процедури