Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Обект № 18004 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2017-12-29

Описание:



Документи
28132017051512_vraca.dobiv.18004.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-01-02 13:41:00
Проведена процедура 2018-01-02 13:42:00
Договори 2018-01-08 12:36:00
Допълнителни споразумения 2018-07-25 16:24:00

<-- Обратно към процедури