Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Обект № 18009 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2017-12-28

Описание:Документи
52352017051512_vraca.prog.k.18009.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-01-02 14:01:00
Протоколи на комисии 2018-01-02 14:30:00
Договори 2018-01-15 09:13:00
Допълнителни споразумения 2018-09-28 14:08:00

<-- Обратно към процедури