Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Обект № 18103 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2018-01-16

Описание:Документи
08252017291312_botevgrad.dobiv.18103.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2018-01-19 11:35:00
Протоколи на комисии 2018-01-19 11:50:00
Договори 2018-02-08 16:06:00

<-- Обратно към процедури