Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Обект № 18106 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2018-01-16

Описание:Документи
12202017291312_botevgrad.dobiv.18106.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2018-01-19 11:35:00
Протоколи на комисии 2018-01-19 11:55:00
Договори 2018-01-29 13:38:00
Допълнителни споразумения 2019-01-11 13:08:00

<-- Обратно към процедури