Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-02-27
Обект № Залесяване,отглеждане в Обект 1

Дата на провеждане: 2017-03-17

Описание:Документи
20132017021603_botevgrad.lkd.ob.1..2017g...zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-03-21 11:20:00
Разяснения 2017-03-21 11:25:00
Договори 2017-04-04 09:40:00

<-- Обратно към процедури