Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-01-15
Обект № 18810 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-01-31

Описание:Документи
47002018151501_midjur.dobiv.18810.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-02-02 09:25:00
Проведена процедура 2018-02-02 09:25:00
Договори 2018-02-08 12:05:00
Допълнителни споразумения 2018-12-28 14:45:00

<-- Обратно към процедури