Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-06
Обект № 18509 ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2018-02-23

Описание:

Добив - “Сеч, извоз на дървесина и дърва за огрев” от обекти в района на ДГС ”Чипровци” 


Документи
22142018061602_chip.dobiv.18509.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-02-26 09:00:00
Допълнителни споразумения 2019-01-02 09:50:00

<-- Обратно към процедури