Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-02-22
Обект № 181021 добив по чл.27, ал.1, т.4 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2018-02-22

Описание:

обект 181021 - добив по чл.27, ал.1, т.4 от Наредбата

без процедура -  за дейности, свързани с научни цели и експерименти, графика е утвърден от

СЗДП, изпращам


Документи
44552018221102_график.PDF

ПубликацияДата
Договори 2018-03-08 16:10:00

<-- Обратно към процедури