Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2018-03-02
Обект № 18011 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2018-03-23

Описание:Документи
24162018021003_vraca.dobiv.18011.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-03-23 14:45:00
Проведена процедура 2018-03-23 14:45:00
Договори 2018-03-27 15:06:00
Допълнителни споразумения 2019-01-09 08:50:00

<-- Обратно към процедури