Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2018-03-06
Обект № 18423п ДГС Своге

Дата на провеждане: 2018-03-21

Описание:



Документи
19562018060903_svoge.prog.k.18423p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-03-22 15:25:00
Проведена процедура 2018-03-22 16:00:00

<-- Обратно към процедури