Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2018-03-07
Обект № 2018 - 2П Д

Дата на провеждане: 2018-04-11

Описание:

http://szdp.bg/Sechichta/2018%20-%202P%20D.rar


Документи
42132018221011_АНЕКС 1-2018.pdf

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-11 15:35:00
Проведена процедура 2018-04-16 13:10:00
Договори 2018-04-30 10:25:00
Разяснения 2018-11-22 10:35:00
Допълнителни споразумения 2019-01-14 10:05:00

<-- Обратно към процедури