Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Обект № 1810 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2018-04-19

Описание:Документи
16432018271003_nikopol.dobiv.1810.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-19 14:06:00
Проведена процедура 2018-04-19 14:11:00
Договори 2018-05-02 08:41:00
Допълнителни споразумения 2018-08-03 10:44:00

<-- Обратно към процедури