Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Обект № 1811-1 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2018-04-17

Описание:Документи
24202018271003_nikopol.prog.k.1811-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-18 11:19:00
Проведена процедура 2018-04-18 11:19:00
Договори 2018-05-02 08:57:00
Допълнителни споразумения 2018-09-28 16:11:00

<-- Обратно към процедури