Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Обект № 1816 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-04-26

Описание:



Документи
55282018101404_triyan.dobiv.1816.m-ci.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-26 16:34:00
Проведена процедура 2018-04-26 16:35:00
Договори 2018-05-28 10:15:00
Допълнителни споразумения 2018-07-04 09:34:00
Допълнителни споразумения 2018-12-21 15:59:00

<-- Обратно към процедури