Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-04-30
Обект № 18819 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-05-18

Описание:Документи
27282018301404_midjur.dobiv.18819.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-05-21 14:35:00
Проведена процедура 2018-05-21 14:35:00
Договори 2018-06-08 09:25:00
Допълнителни споразумения 2019-01-10 10:10:00

<-- Обратно към процедури