Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2018-05-09
Обект № 1811 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2018-05-25

Описание:Документи
20502018091405_lovech.prog.k.1811.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-05-28 11:30:00
Протоколи на комисии 2018-05-28 11:30:00
Договори 2018-06-12 14:20:00

<-- Обратно към процедури